Przeniesienie się z innej uczelni - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Dla kandydata
Przeniesienie się z innej uczelni

Przeniesienie się z innej uczelni

Wybrane studia nie dają Ci wystarczającej satysfakcji? To nie jest „to”? A może podążanie za tłumem na inną uczelnię przyćmiło Twoją pasję, do której chcesz teraz wrócić?  

W zależności od tego na jakim kierunku obecnie studiujesz, możesz się do nas zgłosić z zapytaniem o przyjęcie na wyższy semestr.  

Zmień uczelnię na Sopocką i wybierz kierunek, który będzie strzałem w 10! 

Nasze warunki przyjęć na studia są niezwykle proste: 

 • O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
 • Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może również ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr.
 • Podania o przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego. 

Jak wyglądają przenosiny w praktyce? 

01
Karta przebiegu studiów 
Rozwiń
Zwiń

Karta przebiegu studiów to wykaz ocen i przedmiotów zawierający informacje o zaliczonych przez studenta przedmiotach z informacjami o liczbie godzin i form zajęć, form zaliczenia i punktów ECTS oraz o okresach studiów. To najważniejszy dokument do wstępnej weryfikacji przyjęcia do SANS, która odbywa się poprzez dostarczenie jej do naszego dziekanatu. Karta dotychczasowego przebiegu studiów powinna być pobrana i zatwierdzona przez uczelnię, na której aktualnie odbywa się kształcenie. 

02
Dostarczenie karty przebiegu studiów 
Rozwiń
Zwiń

Kartę przebiegu studiów wraz z zapytaniem o przyjęcie na wybrany kierunek studiów na wyższy semestr można dostarczyć mailowo na adres:  

 

03
Wstępna weryfikacja 
Rozwiń
Zwiń

Dziekanat dokonuje analizy dostarczonego podania i sprawdza możliwości przeniesienia się do SANS z uwzględnieniem ewentualnych różnic programowych, którą w odpowiedzi przedstawia kandydatowi. 

04
Decyzja o przyjęciu 
Rozwiń
Zwiń

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan, określając semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student oraz ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia. Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat. 

05
Złożenie dokumentów 
Rozwiń
Zwiń

Osoby, które przeszły pozytywną weryfikację, mogą przystąpić do rekrutacji: 

Krok 1: IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne. 

Krok2: Opłata rekrutacyjnaz tytułu przeniesienia  należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta w kwocie podanej przez dziekanat.  

Krok 3: Aktualne zdjęcie – najlepiej poprosić fotografa o wykonanie takiego zdjęcia, jak do dowodu osobistego. Do dokumentów potrzebujemy jednej fotografii w formacie 3,5 x 4,5 cm, wykonanej frontem na białym tle. Jednocześnie prosimy o wgranie jej do IRK. Ważne, aby zdjęcia się nie różniły, tzn. by były jednakowe w wersji elektronicznej i papierowej. 

Krok 4: Dokumenty rekrutacyjne w IRK wygenerują się dokumenty rekrutacyjne (ankieta osobowa, umowa o studiowanie, ślubowanie), do których należy dołączyć: 

 • podanie do dziekana;
 • kserokopię świadectwa maturalnego (w przypadku aplikacji na studia I stopnia) lub dyplomu i suplementu studiów wyższych (w przypadku aplikacji na studia II stopnia) – oryginał do wglądu.

 

Dokumenty w komplecie? Sprawdź w jaki sposób możesz je do nas dostarczyć: 

 • osobiście w dziekanacie – pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości do sprawdzenia danych osobowych; 
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres uczelni;
 • pozostawienie zabezpieczonych (w zaklejonej kopercie) dokumentów w przedsionku uczelni w siedzibie SANS w Sopocie. Z myślą o studentach i kandydatach stworzyliśmy „wrzutnię” – drewnianą skrzynię, która umożliwia bezdotykowe pozostawienie dokumentów. 

Adresy do kontaktu

SANS SOPOT 

Rzemieślnicza 5

81-855 Sopot 

 

SANS CHOJNICE 

Młodzieżowa 44

89-604 Chojnice 

Dziekanat SANS Sopot

EMAIL

dziekanat@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU STACJONARNY

(+48) 58 555 83 60 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 505 166 560

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content