Warunki rekrutacji II stopnia - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Dla kandydata
Warunki rekrutacji
Warunki rekrutacji II stopnia

Warunki rekrutacji II stopnia

Studia magisterskie

Cieszymy się, że studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych budzą Twoje zainteresowanie! Nasze ekspertki pomagają bezproblemowo przejść przez proces rekrutacji, chętnie odpowiadając na wszystkie pytania. Najpierw jednak kilka najważniejszych informacji, które warto mieć pod ręką.

Rok akademicki zaczyna się 1 października, a kończy 30 września. Składa się z dwóch semestrów: zimowego (od października) i letniego (od lutego/marca). Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego nie trzeba czekać do wyników maturalnych – rejestracja online rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 30 września lub zapełnienia limitu miejsc. Do dzieła!

warunki rekrutacji

Nasze warunki przyjęć na studia są niezwykle proste!


Kolejność zgłoszeń
– po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.


Dyplom i suplement studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
– prawo do podjęcia studiów II stopnia mają absolwenci studiów wyższych. Aplikować do nas mogą absolwenci wszystkich kierunków, za wyjątkiem:

 

Kierunek Architektura II stopień – aplikować mogą wyłącznie absolwenci kierunku studiów Architektura lub Architektura i Urbanistyka posiadający tytuł zawodowy inżyniera architekta – w tym wypadku kandydaci są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierunek Architektura Wnętrz II stopień – aplikować mogą absolwenci kierunków Architektura wnętrz, Architektura, Architektura krajobrazu, Wzornictwo – w tym wypadku kandydaci są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się możliwość studiowania absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione powyżej, jednak w programach tych kierunków powinno być kształcenie w zakresie projektowania i sztuk plastycznych, w tym umiejętność odczytu i zapisu rysunków technicznych oraz podstawy materiałoznawstwa oraz obsługa programów wspomagających projektowanie (2D + 3D) na poziomie minimum średnio-zaawansowanym. W tym przypadku kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej i o przyjęciu na studia decyduje pozytywne przejście rozmowy.

Kierunek Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia II stopień – w przypadku aplikacji na studia absolwentów kierunków niepokrewnych, nowoprzyjęci studenci będą musieli uczestniczyć w różnicach programowych (4 przedmioty przez 2 semestry).

 


Brak limitu wiekowego
– uczelnia jest otwarta na absolwentów studiów wyższych, niezależnie od ich wieku.

 

Prezentacja portfolio (dot. wyłącznie kierunku Architektura wnętrz II stopnia) – jeśli nie jesteś absolwentem kierunków architektonicznych lub sztuk plastycznych, to musisz przedstawić nam swój dorobek artystyczny w postaci portfolio, które należy przynieść na miłą rozmowę kwalifikacyjną. Więcej o portfolio poniżej.

Kierunek wybrany? Świetnie! Czas na najważniejsze zadanie – rekrutację, którą przeprowadzamy szybko i prosto!

Rekrutacja krok po kroku:

 1. IRK – INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA  to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna  należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocje 😊
 3. Aktualne zdjęcie  najlepiej poprosić fotografa o wykonanie takiego zdjęcia, jak do dowodu osobistego. Do dokumentów potrzebujemy jednej fotografii w formacie 3,5 x 4,5 cm, wykonanej frontem na białym tle. Jednocześnie prosimy o wgranie jej do IRK. Ważne, aby zdjęcia się nie różniły, tzn. by były jednakowe w wersji elektronicznej i papierowej.
 4. Dokumenty rekrutacyjne  z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element 😊 Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna (na kierunek Architektura wnętrz II stopnia dla absolwentów innych kierunków niż architektoniczne/sztuk plastycznych) – spotkanie odbywa się w przyjaznej i niesztampowej atmosferze. W jego trakcie należy zaprezentować komisji swoje portfolio, ale też przedstawić to, kim się jest (skąd czerpiesz inspirację itd.). Więcej o rozmowie niżej.
 6. Dyplom i suplement studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
Dokumenty w komplecie? Sprawdź w jaki sposób możesz je do nas dostarczyć
 • osobiście w biurze rekrutacji – pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości do sprawdzenia danych osobowych
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres uczelni
 • pozostawienie zabezpieczonych (w zaklejonej kopercie) dokumentów na portierni w siedzibie SANS w Sopocie (jeśli odwiedzasz nas poza godzinami pracy biura rekrutacji)

SANS SOPOT
Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

SANS CHOJNICE
Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice

Potrzebujesz pomocy?

Kandydatów, którzy wymagają specjalnej opieki zachęcamy do kontaktu z naszą rekruterką – wspólnie szukamy rozwiązań trudnych sytuacji. Więcej o ułatwieniach dla kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale chorych znajduje się tutaj.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (Architektura wnętrz II stopnia)

Rozmowa kwalifikacyjna to krótka i miła rozmowa, na której chcemy poznać kim jest nasz kandydat i dowiedzieć się jakie są jego predyspozycje do zawodu. Spotkanie z komisją kwalifikacyjną to przede wszystkim prezentacja portfolio i umotywowanie wyboru naszej uczelni oraz kierunku studiów. Sprawdzian kwalifikacji ma na celu poznanie i ocenę zainteresowań twórczych kandydata pod kątem znajomości problemów związanych z dyscypliną sztuki użytkowej. Kandydat powinien wykazywać wiedzę, umiejętności i wolę kształcenia oraz rozwoju w dziedzinie architektury wnętrz i form stosowanych.

Daty, które musisz znać (w przypadku podejścia do rozmowy w lipcu) - dotyczy Architektury Wnętrz II stopnia

 

 • 29 lipca 2024 – dostarczenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych (dostępne w IRK w zakładce „Wydruki” – umowa, ankieta osobowa itp.);
 • 28 lipca 2024 – przesłanie portfolio w wersji elektronicznej (zdjęcia prac) na rekrutacja@sopocka.edu.pl;
 • 31 lipca 2024 (środa)– termin rozmowy kwalifikacyjnej na architekturę wnętrz II stopnia.
  Zapraszamy na umówioną z rekruterką godzinę z oryginałami prac, a czekanie umilamy kawą i herbatą 🙂 (uwaga – jest to jeden z terminów rozmowy kwalifikacyjnej, kolejny odbędzie się pod koniec września – dokładne daty podamy w późniejszym terminie);
 • 1 sierpnia 2024 – termin wyników punktacji. To moment, by sprawdzić na swoim koncie na IRK, czy jesteś zakwalifikowana/y!
Warunki portfolio

W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio (dokumentację dorobku artystycznego i/lub projektowego)

zawierające wykonane osobiście prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, projektowania wzornictwa, grafiki lub dowolnej działalności twórczej związanej z kształtowaniem przestrzeni. W portfolio powinna być również przedstawiona praca dyplomowa z poprzednio ukończonych studiów związanych z kierunkiem.

Zanim jednak umówimy się na rozmowę…

Wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do nas jeszcze:

 1. List motywacyjny – to w nim kandydat pisze, dlaczego wybiera dany kierunek i naszą Akademię. Zachęcamy, by dodać kilka zdań opisu siebie, swoich zainteresowań, inspiracji (także tych do powstania portfolio) oraz marzeń. List adresujesz do Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki – prof. SANS, dr inż. arch. Grzegorza Pęczka.
 2. Portfolio w obu wersjach – prosimy o zrobienie wyraźnych zdjęć prac i przesłanie ich w wersji elektronicznej do naszej cyfrowej dokumentacji na adres rekrutacja@sopocka.edu.pl. Oryginały prac należy przynieść bezpośrednio na rozmowę.
 3. Oświadczenie o autorstwie portfolio – to dokument, który wygeneruje się w IRK, przy dokumentach rekrutacyjnych. Kandydat deklaruje w nim, że portfolio wykonał samodzielnie, co jest niezbędne do pomyślnej kwalifikacji 😊
 4. Potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej – należy wpłacić 150 zł na podany w IRK numer konta uczelni, wydrukować potwierdzenie przelewu i dołączyć je do kompletu dokumentów.
Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?
 • Każdy kandydat ma wyznaczoną indywidualną godzinę spotkania, by czuć się komfortowo. Należy stawić się na czas pod odpowiednią salą i czekać na wywołanie przez komisję. Na oczekujących czeka herbata…. i kawa – naturalne paliwo każdego architekta 🙂
 • Po wywołaniu kandydata przez komisję zachęcamy do tego, by wziąć głęboki oddech. Po wejściu do sali należy rozłożyć swoje portfolio na stole.
 • Komisja rozpoczyna rozmowę w oparciu o wcześniej dostarczony przez kandydata list motywacyjny. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w kontekście problematyki dotyczącej wybranego kierunku. Komisja będzie pytała o motywację do studiowania w Sopockiej i inspiracje związane z portfolio. Ważne, aby odpowiadać na pytania szczerze i spróbować wykazać też nieco inicjatywy w dialogu.
 • Od kandydata na studia II stopnia na kierunek Architektura wnętrz oczekuje się posiadania następujących kompetencji: opracowywania projektów z zakresu architektury wnętrz o niedużym stopniu złożoności, realizowania nieskomplikowanych projektów form użytkowych (indywidualnych i zespołowych), znajomości języka obcego na poziomie B2 oraz wiedzy i umiejętności z przedmiotów historii sztuki, historii architektury, sztuk plastycznych, rysunku technicznego i odręcznego, grafiki inżynierskiej.
 • Podczas rozmowy można otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym 30 punktów za rozmowę oraz 70 punktów za portfolio.
 • Po wszystkim pozostało czekać na wyniki kwalifikacji, które pojawią się niebawem na IRK. Co w sytuacji, gdy komisja ma wątpliwość? O rozstrzygnięciu rozmowy kwalifikacyjnej może zadecydować wykonanie prostego zadania rysunkowego.
kontakt

Agnieszka Przywieczerska

Specjalistka ds. Promocji i Rekrutacji

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content