Dziekanat - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Dziekanat

Dziekanat – co to za miejsce? Dziekanat to biuro administracyjne kierujące siedzibą główną uczelni wyższej (w przypadku Chojnic – filią), a także miejsce obsługi studentów oraz pozostałych interesariuszy. Nadzór nad pracą biura sprawuje Kierownik Dziekanatu.  

Chcesz złożyć podanie o stypendium? Potrzebujesz „dziekanki”? Jesteś absolwentem lub absolwentką naszej uczelni i musisz zdobyć zaświadczenie o przebiegu studiów? 

Zapraszamy do dziekanatu. To miejsce, w którym załatwisz formalności związane ze studiami w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Poznaj zasady funkcjonowania dziekanatu SANS i wartości, jakimi kierują się nasi pracownicy. 

Czym zajmują się pracownicy dziekanatu? 

 

  • Prowadzą pełną dokumentację przebiegu studiów każdego studenta. 
  • Sprawują nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów uczelnianych. 
  • Przyjmują wnioski i podania; wydają niezbędne zaświadczenia. 
  • Czuwają nad realizacją ustalonej organizacji roku akademickiego. 
  • Odpowiadają na zapytania składane drogą mailową lub telefoniczną. 
  • Obsługują interesantów w biurze dziekanatu, m.in. studentów, absolwentów i pracowników uczelni. 
  • Pośredniczą w komunikacji między wykładowcami a studentami. 
  • Kontaktują się ze studentami w sprawach związanych ze studiami, jeśli wymaga tego sytuacja. 

Jakie sprawy załatwia się w dziekanacie?

Wpis na kolejny semestr studiów
Otrzymanie wpisu na kolejny semestr w dziekanacie jest możliwe po zdobyciu przez studenta pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie oraz zaliczeniu zajęć dodatkowych.
Urlop dziekański
Studenci i studentki SANS mają prawo do urlopu dziekańskiego. Przerwa w studiach jest możliwa m.in. ze względu na sytuację osobistą. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Wszystkie sprawy związane z „dziekanką” załatwisz w dziekanacie SANS.
Przedłużenie sesji egzaminacyjnej
W szczególnych przypadkach studenci mają prawo do przedłużenia sesji egzaminacyjnej. Aby uzyskać zgodę Dziekana na zaliczenie egzaminu w późniejszym terminie, należy złożyć w dziekanacie wniosek wraz z uzasadnieniem. Jeśli sytuacja tego wymaga, do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację (np. medyczną, jeśli powodem przedłużenia sesji egzaminacyjnej jest choroba studenta).
Podanie o stypendium
Studenci oraz pracownicy naukowi SANS mogą ubiegać się o wypłacane okresowo świadczenia pieniężne. W dziekanacie możesz złożyć wniosek o stypendium naukowe (stypendium rektora), które następnie rozpatruje Komisja. Zajmuje się ona również pozostałymi stypendiami – zgłoś się tutaj, gdy interesuje Cię stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomoga studencka.
Wystawianie zaświadczeń
Pracownicy dziekanatu są upoważnieni do wystawiania różnego rodzaju zaświadczeń dla studentów oraz absolwentów. W dziekanacie SANS otrzymasz m.in. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki niezbędne do otrzymania renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS, a także zaświadczenie o przebiegu studiów niezbędne do uzyskania kredytu studenckiego. Zaświadczenia dotyczące studiów podyplomowych wystawia Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń, znajdujący się w pokoju nr 021.
Wydawanie legitymacji
Zapraszamy nowo przyjętych studentów do dziekanatu po odbiór legitymacji studenckiej. Pamiętaj, że legitymacja studencka to dokument, który uprawnia nie tylko do studiowania w murach naszej uczelni, ale także do korzystania ze zniżek studenckich, m.in. w środkach komunikacji miejskiej. Kolejnym benefitem studiowania w SANS jest możliwość utworzenia Karty Sopockiej i korzystania z Pakietu Studenta nawet nie będąc mieszkańcem Sopotu – więcej na ten temat dowiesz się tutaj. Pamiętaj: legitymacja studencka jest ważna wyłącznie, jeśli posiada specjalny hologram na rewersie. Student ma obowiązek „podbicia” legitymacji w dziekanacie przed upływem ważności dokumentu.
Nie bój się poprosić o pomoc w dziekanacie!


Dbamy o to, aby dziekanat SANS był miejscem przyjaznym i dostępnym dla każdego.
W dziekanacie Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych pracują osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w administracji. Służymy pomocą nie tylko studentom, ale także absolwentom i pracownikom uczelni. Głęboko wierzymy, że atmosfera pełna szacunku i zrozumienia przekłada się na efektywność w nauce. 

 

kontakt

Dziekanat SANS Sopot

EMAIL

dziekanat@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU STACJONARNY

(+48) 58 555 83 60 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 505 166 560

 

Dni i godziny obsługi studentów I i II stopnia znajdziesz w zakładce: Kontakt – Dziekanat. 

 

Skip to content