Akademia Compliance - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Akademia Compliance

poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot

Compliance, czyli zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami, standardami branżowymi i rynkowymi oraz przestrzeganie zasad etycznego postępowania to nie tylko fundament prowadzenia biznesu, czy też oczekiwanej przez obywateli jakości działalności sektora publicznego. To również punkt wyjścia do rozwoju ekonomicznego całego społeczeństwa.

Akademia Compliance to nie tylko nauka, ale także możliwość spotkania i kontaktu z wykładowcami – praktykami z bogatych doświadczeniem, zdobytym w sektorze finansowych, bankowych, przedsiębiorstw oraz publicznym.

cel studiów

Celem Akademii jest rozwój praktycznych kompetencji uczestników w obszarze projektowania, wdrażania i oceny funkcjonowania compliance.

Udział w studiach daje okazję kompleksowego zrozumienie poruszanych zagadnień z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, proceduralnych oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających działanie systemu compliance.

Dzięki udziałowi studenci nauczą się jak przeciwdziałać oraz wykrywać korupcję i inne rodzaje nadużyć, prowadzić wewnętrzne dochodzenia oraz jak weryfikować kontrahentów biznesowych.

Celem studiów jest również przygotowanie organizacji do wymogów dyrektywy o ochronie sygnalistów (whistleblowing).

atrybuty kierunku

01
Studia dla każdego
Rozwiń
Zwiń

To doskonała okazja do rozpoczęcia uzupełnienia edukacji, ale również zmiany kierunku studiów i przebranżowienia się dla zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w branży, ponieważ do ich rozpoczęcia nie trzeba posiadać dyplomu studiów I stopnia z konkretnych kierunków.

02
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

03
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów i projektów przez specjalistów w danej dziedzinie i praktyków.

04
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – praca projektowa.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia przeznaczone są dla przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokaci, radcy prawni, pracownicy działów prawnych), ale również dla audytorów wewnętrznych, kontrolerów, pracowników administracji publicznej, oraz osób, które w przyszłości planują pracę jako menedżerowie compliance oraz audytorzy śledczy.

Kto będzie Cię uczyć?
Radca Prawny. Certyfikowany Chief Compliance Officer, Kierownik Działu Compliance oraz Koordynator Centrum Compliance. W 2017 r. członek zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów Unii Kredytowych, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU) za projekt badawczy Credit Unions’ Compliance Management Systems. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. Redaktor kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Założyciel i wspólnik w Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych. Wykładowca i szkoleniowiec. Komentator Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazeta Prawna. Absolwent studiów podyplomowych: Management Studies, w czasie którego zrealizował projekt „Compliance w przedsiębiorstwie”.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
prof. SANS, dr Piotr Pałka
Biegły rewident, prawniczka, ekonomistka, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej, rachunkowości oraz podatków. Od początku swej kariery zawodowej związana z regulacjami prawnymi rynku finansowego, jako pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych, Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Autorka publikacji z zakresu rynku finansowego, instrumentów finansowych oraz rachunkowości instytucji finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
dr Dorota Sowińska-Kobelak - Wykładowczyni / compliance w obszarze finansów
Koordynator ds. Systemu Compliance w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Współodpowiedzialny za wdrożenie Systemu Compliance w grupie kapitałowej, uhonorowane Compliance Award 2020 przez Instytut Compliance (instytucję naukowo-szkoleniową skupiającą ekspertów z branży Compliance). Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych – w tym na stanowisku Dyrektora Biura Standardów Compliance, a także pomysłodawca i pełniący rolę Rzecznika Klientów w jednym z banków. Trener i prelegent podczas studiów podyplomowych, szkoleń i konferencji oraz autor publikacji dotyczących etyki biznesu i Compliance. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, prawa usług finansowych UE oraz przepisów ochrony danych osobowych, uczestnik licznych szkoleń i kursów. Approved Compliance Officer (Instytut Compliance). Prywatnie szczęśliwy tata dwójki dzieci, miłośnik kuchni kociewskiej i muzyki góralskiej.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Krzysztof Motylski - Wykładowca / wdrażanie compliance
Certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP) I auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC. Praktyk zwinnych metod zarządzania oraz certyfikowany Scrum Master (PSM). Specjalizuje się we wdrażania wdrażania i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia psychologii przywództwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy zawodowej oraz trenerskiej wykorzystuje narzędzia Design Thinking oraz User&Service Experience Design.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Mariusz Sujka - Wykładowca / standardy antykorupcyjne i zarządzanie ryzykiem braku zgodności
Dyrektor audytu wewnętrznego, doświadczony audytor śledczy, menedżer ryzyka (także nadużyć), certyfikowany whistleblowing compliance officer (AWCO – Instytut Compliance 2020 r.), doradca z ponad 14-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i doskonaleniu koncepcji spójnego środowiska audytu i kontroli wewnętrznej. Bogate doświadczenie we wdrażaniu i realizacji strategii audytu wewnętrznego wpisanego w długo- i krótkoterminową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, prowadzeniu przekrojowych projektów doradczych, analiz i zadań ad-hoc dla zarządów i rad nadzorczych. Doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych w sprawach podejrzeń nadużyć, a także wdrażaniu systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). Doświadczenie w firmach międzynarodowych i polskich, prywatnych, państwowych i spółkach akcyjnych notowanych na GPW. Specjalizacja w firmach produkcyjnych przemysłu drzewnego i ciężkiego, energetyki (także odnawialnej), telekomunikacji oraz sektora wydawniczego. Wykładowca i trener audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, prewencji nadużyć i zasad etyki. Ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi w Collegium Civitas; współautor pierwszej polskiej książki z zakresu audytu śledczego.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Olga Dyczkowska-Uss - Wykładowczyni / przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych oraz transparentności biznesu. Przez wiele lat odpowiedzialny za wdrażanie i audyt systemowych, strukturalnych i strategicznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania korupcji w jednostkach publicznych, prywatnych oraz organizacjach społecznych. Autor rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej. Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki związany z Collegium Civitas, Szkołą Główną Handlową oraz Polską Akademią Nauk. Od stycznia 2021 r. Prezes Zarządu Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego (B.O.B.).
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Piotr Caliński - Wykładowca / przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć
Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska). Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF.Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Współpracuje z firmami w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Ostatnio zarządzający zintegrowanymi funkcjami GRC, zarządzania procesowego, jakością oraz controllingu operacyjnego. Obecnie zasiadający w Radzie Nadzorczej Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ oraz rozwijający własną działalność doradczo-edukacyjną. Akredytowany partner ISACA do prowadzenia certyfikowanych szkoleń ISACA, jako ATO. Wykładowca wielu polskich uczelni oraz twórca Akademi IT GRC & AUDIT.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Sebastian Burgemejster - Wykładowca / narzędzia GRC, IT Compliance
Certyfikowany audytor: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., ISO22301 LA, ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX).
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Piotr Welenc -Wykładowca / narzędzia GRC, IT Compliance
Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013 r.). Absolwentka UMCS (studia psychologiczne) w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji (podyplomowe oficerskie studium) w Szczytnie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 13 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych w polskiej Policji. Była konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA (FBI), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i psycholingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych. Członek Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Poland Chapter # 183), Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Praw Człowieka HFPC, Women in International Security Poland Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Mariola Dorota Wołoszyn - Wykładowczyni / ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne

I rok
Płatność roczna 5300zł  4800 zł
Płatność za semestr 2 x 2700zł   2450zł
Płatność w 10 ratach 10 x 550zł  500 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  460  zł 420 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content