Architektura wnętrz - studia w Sopocie | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Architektura wnętrz (II)

poziom
Studia II stopnia
wydział
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
Tryb
Niestacjonarny
profil
Praktyczny
tytuł zawodowy
Magister
czas trwania
2 lata (4 semestry)
język
polski
terminy
Start rekrutacji: 01.04.2024
lokalizacja
Sopot
rozmowa kwalifikacyjna
Termin: 27 i 28 maja 2024 r. (pon. stacjonarne, wtorek niestacjonarne)
Przygotowanie językowe dla cudzoziemców
Tak

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są kontynuacją studiów pierwszego stopnia

i oferują treści i efekty kształcenia obejmujące restytucję znaczenia zanikających zawodów związanych ze sztuką użytkową i procesem jej projektowania oraz tworzenie form i wystroju obiektów pływających, zarówno o charakterze tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

cel studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej projektanta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach.

Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii w sztukach projektowych oraz ich powiązań z tradycjami rzemiosł artystycznych (motywami zdobniczymi sztuki ludowej) związanych z projektowaniem przestrzeni kulturowych, przygotowany jest do projektowania nowoczesnych przestrzeni i form użytkowych, również w zakresie obiektów pływających (jachty, statki, okręty) i krajobrazu kulturowego regionu Pomorza.

atuty kierunku

01
Do kogo adresowane są nasze studia?
Rozwiń
Zwiń

Studia na kierunku Architektura wnętrz skierowane są do osób:

 • zainteresowanych karierą w zawodzie architekta wnętrz na różnych specjalizacjach, głównie projektowania złożonych wnętrz obiektów użyteczności publicznej,
 • chcących posiąść szeroką wiedzę z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz umiejętności związanych z rysunkiem i zaawansowaną obsługą komputera,
 • uczestniczyć w procesach rewitalizacji i przebudowy już istniejących obiektów budowlanych oraz aranżowania i wyposażenia ich wnętrz,
 • chcących dbać o zachowanie otaczającego nas artyzmu, wrażliwości społecznej i ekologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • zainteresowanych rozwojem naukowym.
02
Gdzie pracują nasi absolwenci?
Rozwiń
Zwiń

Nasi absolwenci pracują jako:

 • projektanci wnętrz,
 • asystenci architekta,
 • mediatorzy architektoniczni,
 • kreślarze, projektanci wizualizacji,
 • specjaliści projektowania w firmach produkcyjno-handlowych w branży architektonicznej,
 • freelancerzy i podwykonawcy.

Absolwenci kierunku Architektura wnętrz mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą / pracownię architektoniczną.

Ponadto absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających takie uprawnienia.

03
Wszystkie architektury w jednym miejscu
Rozwiń
Zwiń

SANS to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo), dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków. 

04
Studenci SANS to laureaci prestiżowych konkursów projektowych
Rozwiń
Zwiń

Inspireli Awards, Gdynia Design Days, czy The Oasis Cultural center oraz wiele innych. Studenci SANS biorą udział w targach i konkursach architektonicznych co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych. Wśród laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych są również nasi wykładowcy. Sprawdź Galerię prac.

05
Nie ma nudy – niecodzienne wykłady
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia w SANS staramy się urozmaicać i nie tworzyć wykładów tylko w salach akademickich. Nasi studenci uczestniczą w zajęciach terenowych oraz biorą udział w licznych wyjazdach studyjnych i warsztatach. Przykład?

 • Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne)
 • Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła)
 • Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego)
 • Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze), Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami)
06
Kadra praktyków – czynnych architektów
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków ze środowiska architektonicznego (architekci, prezesi, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, kierownicy pracowni). Opiekunowie praktyk z czołowych pracowni projektowych, czy firm specjalizujących się w budownictwie wspomogą proces nauczania, dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

Wykładają u nas m.in.: członkowie SARP i IARP, członkowie Stowarzyszenia Architektów Wnętrz SAW,  członkowie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS,  współtwórcy Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury OSSA.

07
Zrównoważony rozwój jako wartość kierunku
Rozwiń
Zwiń

SANS dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ jako uczelnia współpracująca z biznesem, kształcimy młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów powinni wejść w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka. Działanie zgodne z normami etycznymi oraz przepisami prawa na rzecz swoich interesariuszy oraz środowiska naturalnego jest jedną z podstawowych wartości wyrażanych przez naszą uczelnię.

08
Projektowanie uniwersalne
Rozwiń
Zwiń

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom m.in. poznanie potrzeb seniorów, dzieci, matek czy osób z niepełnosprawnościami. W Sopockiej, wspierany technologiami wirtualnej rzeczywistości, Universal Design odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Takie podejście do projektowania przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Dobry architekt XXI wieku swoją pracą przyczynia się do promowania równego – a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich – dostępu do dóbr i usług. Chodzi o to, by uwzględniać również potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna/kwalifikacyjna – kwotę 150 zł (za rozmowę kwalifikacyjną) lub 85 zł (w przypadku zwolnienia z rozmowy) należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Prześlij skan dowodu wpłaty na maila rekrutacja@sopocka.edu.pl, żeby zmienić status opłaty. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować. Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 oraz świadectwo dojrzałości. Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji lub prześlij pocztą.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – Absolwenci kierunków Architektura wnętrz, Architektura, Architektura krajobrazu, Wzornictwo są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się również możliwość studiowania absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione powyżej, jednak w programach tych kierunków powinno być kształcenie w zakresie projektowania i sztuk plastycznych, w tym:
  – umiejętność odczytu i zapisu rysunków technicznych oraz podstawy materiałoznawstwa,
  – obsługa programów wspomagających projektowanie (2D + 3D) na poziomie minimum średnio-zaawansowanym.
  W tym przypadku kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej i o przyjęciu na studia decyduje pozytywne przejście rozmowy.
 5. Prezentacja portfolio – Kandydatów, których obowiązuje kwalifikacja, zapraszamy na miłą rozmowę kwalifikacyjną, na której prezentowane jest portfolio przedstawiające cały dorobek artystyczny kandydata.
 6. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Czesne w PLN – dla kandydatów z obywatelstwem polskim
I rok II rok
Płatność za semestr 2 x 5350 PLN 2 x 5600 PLN
Płatność w 10 ratach 10 x 1100 PLN 10 x 1150 PLN
Opłata rekrutacyjna dla osób zwolnionych z rozmowy kwalifikacyjnej 85 PLN
Opłata rekrutacyjna dla osób podchodzących do rozmowy kwalifikacyjnej 150 PLN
Opłata wpisowa 500 PLN 0 PLN (więcej informacji o promocji tutaj .)

 

Czesne w EURO – dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie
I rok II rok
Płatność za rok  2700 EURO 2700 EURO
Opłata rekrutacyjna 150 EURO

 

 

Najczęściej zadawane pytania

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Dzięki ścisłej współpracy uczelni z instytucjami zawodowymi pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł rozpocząć jeszcze w podczas studiów!

Współpracujemy zarówno z pracowniami architektonicznymi, jak i czołowymi firmami budowlanymi i deweloperskimi. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.

przekonaj się sam

Opinie ekspertów

avatar
prof. SANS, dr Radosław Czerniejewski
architekt wnętrz, projektant i wykładowca akademicki, prowadzący pracownię CGL

Projektowanie wnętrz to poszukiwanie harmonijnych rozwiązań przestrzennych w oparciu o zasady kompozycji i proporcji oraz wymagania użytkowe.

Jest sztuką osiągania satysfakcjonujących rozwiązań łączących teorię z praktyką, idee z rzeczywistością. Priorytetem jest tworzenie przestrzeni spójnej estetycznie, zdefiniowanej i czytelnej od drobnych detali aż po całe założenie. Kluczowa jest koncepcja nadająca charakter wnętrzu, choć również istotne są aspekty funkcjonalne i użytkowe, które weryfikują wartości zaprojektowanego wnętrza w miarę upływającego czasu i toczącego się w nim życia. 

Rozwiń
Zwiń
kontakt

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content