Architektura (I) - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Architektura (I)

poziom
Studia I stopnia
wydział
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
tryb
Stacjonarny, stacjonarno-weekendowy
profil
Praktyczny
tytuł zawodowy
Inżynier architekt
czas trwania
4 lata (8 semestrów)
język
polski
terminy
Start rekrutacji: 01.04.2024
lokalizacja
Sopot
rozmowa kwalifikacyjna
Termin: 11 i 12 lipca 2024 r. (czw. stacjonarne, pt. stacj.-weekendowe)

Studia na kierunku Architektura przygotowują absolwentów do twórczej pracy projektowej,

począwszy od poznania historii i teorii, poprzez opracowania projektowe budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, aż po zagospodarowanie terenów o różnym przeznaczeniu (aranżacje przestrzenne w centach miast, rewitalizacje obszarów poprzemysłowych, zagospodarowanie terenów wiejskich). W procesie projektowania wykorzystywane będą nowoczesne techniki cyfrowe i audiowizualne oraz symulacje rzeczywistych ograniczeń przestrzennych w ramach kompetencji z projektowania uniwersalnego i architektury bez barier. 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Architektura jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu inżyniera architekta poprzez nabycie praktycznej wiedzy inżynierskiej oraz umiejętności niezbędnych w procesie sprostania wyzwaniom projektowym, odpowiadającym na potrzeby użytkowe i estetyczne człowieka zgodnie z wymogami technicznymi i przestrzennymi zawartymi w przepisach prawnych. 

Dyplom SANS ważny w całej Unii Europejskiej

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych realizuje studia zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu architekta. Ukończenie studiów na kierunku Architektura umożliwia staranie się o uprawnienia budowlane nadawane przez Izbę Architektów RP.  

Ponadto SANS jest jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Co to oznacza? Nasz dyplom magistra inżyniera architekta gwarantuje pełną uznawalność w krajach Unii Europejskiej, co stwarza możliwości uzyskania uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale też pozostałych krajach EU. 

Oficjalna publikacja znajduje się w załączniku V do Dyrektywy 2005/36/W KE.

Studiuj dziennie lub weekendowo

Studia na kierunku Architektura odbywają się u nas stacjonarnie w dwóch trybach: tygodniowo (od poniedziałku do piątku) oraz weekendowo (w soboty i niedziele). Chcesz pogodzić studia z pracą? Wybierz tryb stacjonarno-weekendowy, gdzie zrealizujesz 100% programu studiów w weekendy bez obniżonej liczby godzin zajęć. Dzięki temu nie musisz się martwić o późniejsze starania się o uprawnienia zawodowe, a dyplom inżyniera otrzymasz z ukończonymi studiami w trybie stacjonarnym.

atuty kierunku

01
Dla kogo architektura?
Rozwiń
Zwiń

Studia na kierunku Architektura skierowane są do osób:

 • zainteresowanych karierą w zawodzie architekta na różnych specjalizacjach, w tym projektowaniem obiektów, zagospodarowaniem obszarów miejskich i wiejskich, projektowaniem obiektów małej architektury,
 • chcących posiąść szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego oraz umiejętności związanych z rysunkiem i zaawansowaną znajomością nowoczesnych programów projektowych,
 • zajmować się rewitalizacją, modernizacją i rozbudową już istniejących obiektów budowlanych,
 • chcących propagować wysokie walory estetyczne, ład przestrzenny oraz rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
02
SANS w rankingach
Rozwiń
Zwiń

SANS na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych oraz na 6 miejscu wśród wszystkich uczelni kształcących architektów w Polsce.  

Ranking 2021 przygotowany przez Izbę Architektów RP.

03
Gdzie pracują nasi absolwenci
Rozwiń
Zwiń

Nasi absolwenci pracują jako:

 • urbaniści, ruraliści, architekci planowania przestrzennego, architekci miejscy,
 • główni architekci, asystenci architekta,
 • inspektorzy nadzoru, architekci budowlani, architekci krajobrazu, architekci wnętrz,
 • mediatorzy architektoniczni,
 • kreślarze, projektanci wizualizacji,
 • freelancerzy i podwykonawcy.

Absolwenci kierunku Architektura mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą / pracownię architektoniczną.

04
Kameralne grupy zajęć projektowych
Rozwiń
Zwiń

W SANS zajęcia odbywają się w małych grupach i  studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła jakim niewątpliwie powinien być świadomie zaprojektowany budynek i jego otoczenie.

05
Wszystkie architektury w jednym miejscu
Rozwiń
Zwiń

SANS to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swojej ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo) , dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków.

06
Studenci SANS to laureaci prestiżowych konkursów architektonicznych
Rozwiń
Zwiń

Inspireli Awards, Gdynia Design Days, czy The Oasis Cultural Center oraz wiele innych. Studenci SANS biorą udział w targach i konkursach architektonicznych, co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych. Wśród laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych są również nasi wykładowcy. Sprawdź Galerię prac.

07
Nie ma nudy – niecodzienne wykłady
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia w SANS staramy się urozmaicać i nie tworzyć wykładów tylko w salach akademickich. Nasi studenci uczestniczą w wielu formach zajęć w terenie, a także biorą udział w licznych wizytach studyjnych i warsztatach. Przykład?

 • Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne)
 • Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła)
 • Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego)
 • Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze), Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami)
08
Kadra praktyków – czynnych architektów
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków ze środowiska architektonicznego i budowlanego (architekci, prezesi, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, kierownicy pracowni, specjaliści branży budowlanej i artyści). Opiekunowie praktyk z czołowych pracowni projektowych, czy firm specjalizujących się w budownictwie, wspomogą proces nauczania, dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

Wykładają u nas m.in. członkowie SARP i IARP, członkowie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, współtwórcy Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury OSSA.

09
Zrównoważony rozwój jako wartość kierunku
Rozwiń
Zwiń

SANS dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ jako uczelnia współpracująca z biznesem kształcimy młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów powinni wejść w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka. Działanie zgodne z normami etycznymi oraz przepisami prawa na rzecz swoich interesariuszy oraz środowiska naturalnego jest jedną z podstawowych wartości wyrażanych przez naszą uczelnię.

10
Projektowanie uniwersalne
Rozwiń
Zwiń

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom m.in. poznanie potrzeb seniorów, dzieci, matek czy osób z niepełnosprawnościami. W Sopockiej, wspierany technologiami wirtualnej rzeczywistości, Universal Design odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Takie podejście do projektowania przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Dobry architekt XXI wieku swoją pracą przyczynia się do promowania równego – a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich – dostępu do dóbr i usług. Chodzi o to, by uwzględniać również potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata kwalifikacyjna – kwotę 150 zł należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Prześlij skan dowodu wpłaty na maila rekrutacja@sopocka.edu.pl, żeby zmienić status opłaty. 
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK znajduje się lista, wg. której należy je skompletować. W pierwszej kolejności wystarczą nam dokumenty z szarego pola „wydruki” (ankieta, umowa, ślubowanie, oświadczenie – pamiętaj o podpisaniu wszystkich!). Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 . Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji – osobiście lub prześlij pocztą.
  Oprócz tego przygotuj jeszcze list motywacyjny i zdjęcia portfolio (2 prace kolorowe w technice malarskiej i 2 czarno-białe w technice rysunkowej, w formacie powyżej A4, więcej o nich znajdziesz tutaj). Prześlij je najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozmowy. Świadectwo dojrzałości możesz dostarczyć w lipcu, po odebraniu wyników maturalnych (możesz przesłać skan – oryginał okaż do wglądu przed 1.10.)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – zabierz na nią swoje prace (portfolio) i dowód osobisty, nasza rekruterka ustali wcześniej konkretną godzinę spotkania. Najpóźniej 2 dni po rozmowie opublikujemy wyniki rozmowy w IRK.  
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

opłaty

Studia stacjonarne i stacjonarno-weekendowe

Czesne w PLN – dla kandydatów z obywatelstwem polskim
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za semestr 2 x 5600 PLN 2 x 6100 PLN 2 x 6350 PLN 2 x 6350 PLN
Płatność w 10 ratach 10 x 1150 PLN 10 x 1250 PLN 10 x 1300 PLN 10 x 1300 PLN
Opłata rekrutacyjna 150 PLN
Opłata wpisowa 500 PLN 0 PLN (promocja trwa do 30.06.2024 r. Więcej informacji znajduje się tutaj .)

 

Czesne w EURO – dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za rok 3000 EURO 3000 EURO 3000 EURO 3000 EURO
Opłata rekrutacyjna 150 EURO

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Dzięki ścisłej współpracy uczelni z instytucjami zawodowymi pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł rozpocząć jeszcze w podczas studiów!

Współpracujemy zarówno z pracowniami architektonicznymi, organizacjami branżowymi, jak i czołowymi firmami budowlanymi i deweloperskimi. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.

przekonaj się sam

Opinie ekspertów

avatar
prof. SANS dr inż. arch. Bartosz Felski
architekt, specjalista w zakresie architektury zrównoważonej i ekologicznej

Architektura jest niesamowitą dziedziną naszej egzystencji. Z jednej strony pozostając na rubieży świata sztuki, dotyka swoją istotą problem piękna i estetyki;

jest zatem trochę jak czarna kawa – potrafi być intensywna i aromatyczna. A na pewno – intrygująca. Z drugiej strony architektura jest trochę jak czarny chleb – jest treścią otaczającej nas przestrzeni; bywa brutalna, czasem niezjadliwa.

Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie dzięki architekturze rozwijają się miasta, przebudowywane są dzielnice i powstają budynki. To tworzy z niej realne narzędzie rozwiązywania problemów kulturowych, społecznych i przestrzennych. Architektura jest bowiem formą dialogu w przestrzeni miasta, bez którego tkanka urbanistyczna byłaby wyłącznie bezdusznym zbiorem murów i cegieł. Jest również katalizatorem aktywności społecznej, bez której nie można by mówić o rozwoju naszej cywilizacji.

Ta dwoistość architektury jest czymś, co nas inspiruje i o tym chcemy uczyć studentów Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Rozwiń
Zwiń
Opinie studentów i absolwentów
Jestem zadowolony z uczelni SANS. Spotkałem się tu z pomocnymi wykładowcami, którzy naprawdę są dostępni dla studenta, wykładają wiedzę z zakresu i dodatkowo rozszerzają ją o swoje doświadczenia. Są zawsze otwarci na pytania studentów i pomocni gdy mamy do rozwiązania jakieś zagadnienia nawet pozauczelniane. Uczelnia sama w sobie jest kameralna, a przez to atmosfera na niej jest miła, przyjemna, trochę taka „domowa”. Panie w dziekanacie są bardzo pomocne i dostępne zawsze dla studentów w godzinach swojej pracy. Nie pamietam dnia w którym byłbym niezadowolony z tej uczelni.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Piotr Gradecki
SANS oferuje bardzo dobry program nauczania, który zapewnia nam wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do pracy w branży architektonicznej. Profesorowie i wykładowcy są kompetentni i zawsze gotowi do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dzielą się także własnym doświadczeniem. Uczelnia posiada świetne zaplecze techniczne, takie jak komputery, oprogramowanie CAD, drukarki 3D i wiele innych, co umożliwia nam realizację własnych projektów. Uczelnia organizuje różnego rodzaju wydarzenia i konkursy, które umożliwiają nam nawiązanie kontaktów z innymi studentami oraz branżowymi specjalistami. Uczelnia stawia nacisk na tworzenie projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przygotowuje nas do pracy w dziedzinie architektury, która coraz bardziej stawia na ochronę środowiska.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Oliwia Warowna
Mieszkam w Polsce od prawie roku, mogę powiedzieć, że nauka tutaj jest ciekawa, a zarazem sprawia trochę trudności ze względu na język polski, który nie należy do najłatwiejszych, ale wykładowcy i koledzy z grupy są zawsze gotowi do pomocy, a nawet próbują przetłumaczyć niektóre informacje na mój język ojczysty. Bardzo lubię życie w Sopocie – mieszkają tutaj życzliwi i uprzejmi ludzie.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Khamza Amir
SANS zaciekawiło mnie swoim nieszablonowym i nowoczesnym podejściem do nauki projektowania. Duże i nowoczesne wyposażenie, szukanie nowych rozwiązań i korzystanie z najnowszych technologii czyni naukę dużo bardziej zrozumiałą i przyjemną. Uczelnia bardzo stawia na wiedzę praktyczną, a długa lista współpracy z firmami oferującymi staże czy pierwszą pracę tylko to potwierdza! Polecam serdecznie studia na Sopockiej, gdyż nie są monotonne ani nudne, a na pewno wnoszą wartość i zmieniają patrzenie na świat.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Amelia Idzikowska

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content