Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot, Chojnice
DODATKOWE CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
Certyfikat Biegłego do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji PIKW

cel studiów

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych.

Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

atuty kierunku

01
Międzynarodowe standardy
Rozwiń
Zwiń

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

02
Udokumentowane studia/dodatkowe certyfikaty
Rozwiń
Zwiń

Absolwent kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów zrealizowanych podczas studiów z wyszczególnieniem ilości godzin i pkt. ECTS, otrzymuje także Certyfikat Biegłego do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.

03
Benefity i wsparcie po zakończeniu studiów
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci kierunku mają prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o., a także otrzymują bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

04
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

05
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów nie tylko przez kadrę naukowo-dydaktyczną SANS, ale również przez specjalistów i praktyków życia gospodarczego (certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy).

06
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – test na zakończenie studiów.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. zamówień publicznych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjalistów ds. rozliczania środków unijnych.

Kto będzie Cię uczyć?
Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska . Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji ( 2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce . Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009).
Jednocześnie jako ekspert dw. z przestępczością kryminalną wielokrotnie uczestniczył w zespołach resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych – m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej ( 2011 ) oraz Euro 2012. Wykładowca Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Poznaniu , Wyższej szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu kryminologii i kryminalistyki , współautor książki „ Audyt Śledczy, przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
insp. Marek Dyjasz
Psycholog, emerytowany oficer Policji, psycholog policyjny, konsultant policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej. Prowadzi treningi rozwijające umiejętności interpersonalne, skuteczne działanie w trudnych i konfliktowych sytuacjach (stres, negocjacje i mediacje) oraz efektywne wywieranie wpływu na ludzi.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Mariola Wołoszyn
Ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Współautor publikacji „Analiza śledcza w procesie kontroli” KontrolerINFO Wydawnictwo PIKW, Warszawa 2015. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r. po ponad 31 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz – przed reorganizacją KGP – Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007 – 2014), nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (2006 – 2007) oraz był wykładowcą w WSPol przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji (1996 – 2006). Ponadto pracował w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia z tego zakresu. Zajmował się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych Policji oraz innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratura). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Waldemar Ignaczak
Czynny funkcjonariusz Policji, Wydziału do Walki z Korupcją. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Od 2007 prowadzi szkolenia z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie szkolenia z ramienia Komendy Stołecznej Policji z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej (ARiMR, II Urząd Celny w Warszawie, RWE, Urząd Celny Pruszków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki wewnętrzne Policji). Był prelegentem Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. Występował na warsztatach i konferencjach dotyczących nadużyć (Smith&Novak, Informedia, Puls Biznesu, TCCT). Kilkukrotnie prowadził szkolenia dla pracowników sektora bankowego (SKOK, PEKAO, Royal Bank of Scotland) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Sławomir Kępka
Koordynator ds. bezpieczeństwa w Enerdze SA Grupa ORLEN. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, audytora śledczego oraz kierownika kontroli wewnętrznej w branżach rafineryjnej /stoczniowej /energetycznej. Były Prezes Zarządu delegowany przez Radę Nadzorczą do restrukturyzacji spółki i przygotowania do fuzji. Wykładowca z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom, kreatywnej księgowości i fałszowania sprawozdań finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Robert Rzepiński

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNER MERYTORYCZNY:

PIKW Sp. z o.o.

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna  5000 zł  4500 zł
Płatność za semestr 2 x 2600 zł  2350 zł
Płatność w 10 ratach 10 x 540 zł  490 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  455 zł 410 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content