Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JSFP - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JSFP

Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JSFP

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot, Chojnice

cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.

Uczestnicy studiów zdobędą aktualną wiedzę oraz zwiększą posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.

atuty kierunku

01
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

02
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Wszyscy wykładowcy to praktycy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, case study i warsztatów.

03
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50% zajęć online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów –  pisemny egzamin końcowy.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia przeznaczone są zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, pełniących funkcję głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych, jak też osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Kto będzie Cię uczyć?
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) oraz Przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, członek Kolegium Redakcyjnego Dwumiesięcznika „Finanse Komunalne”, specjalistka w zakresie prawa finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego, od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami nadzoru i kontroli nad gospodarką komunalną, autorka kilkunastu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu finansów komunalnych, ustroju samorządu terytorialnego oraz lokalnego prawa podatkowego w Polsce.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Luiza Budner – Iwanicka
Certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP) I auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC. Praktyk zwinnych metod zarządzania oraz certyfikowany Scrum Master (PSM). Specjalizuje się we wdrażania wdrażania i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia psychologii przywództwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy zawodowej oraz trenerskiej wykorzystuje narzędzia Design Thinking oraz User&Service Experience Design.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Mariusz Sujka - Wykładowca, standardy antykorupcyjne i zarządzanie ryzykiem braku zgodności
Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegły rewident z 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Mówca i Moderator paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości. Inicjatorka #EMPATOMATU, którego celem jest propagowanie społecznego ruchu na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. Organizatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów, prowadzi zajęcia z zakresu etyki biznesu i Raportowania Niefinansowego w Sopockiej Szkole Wyższej. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT . Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes (otrzymana w maju 2017 roku za działania w latach 2015-2016). W 2017 roku odznaczona medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) za działania na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego – „Człowiek Wrażliwy 2019”. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka. Członkini Rady Doradczej przy MBA PG. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członkini Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu. Od 2020 jestem ekspertem Projektu Climate Leadership. Jest członkiem Kapituły Forbes Women – Liderki Zrównoważonego Rozwoju. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Sowińska
Leszek Adamski (PIKW)

Grzegorz Zieliński (PIKW)

Justyna Kisielewska

Dorota Żarska -Sacharczuk

Magdalena Goldszmidt
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
W skład kadry wchodzą również

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 4500 zł  4000 zł
Płatność za semestr 2 x  2300 zł  2050 zł
Płatność w 10 ratach 10 x  470 zł   420 zł
Płatność w 12 ratach 12 x  395 zł   355 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content