Sprawozdawczość finansowa MSSF/MSR - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Sprawozdawczość finansowa MSSF/MSR

Sprawozdawczość finansowa MSSF/MSR

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, online
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot

cel studiów

Celem jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prowadzenia księgowości, sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, które można poznać dzięki naszym studiom.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. W trakcie studiów omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

atuty kierunku

01
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

02
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków życia gospodarczego (członków ACCA, ekspertów z zakresu finansów i księgowości, księgowych, biegłych rewidentów, finansistów, prawników).

03
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (100% zajęć online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – studia podyplomowe kończą się jedną oceną za całość studiów obliczoną jako średnia ważona procentowych ocen z wybranych przedmiotów.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia skierowane są do osób pracujących w działach finansowo-księgowych w podmiotach które prowadzą rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub będą przechodzić na MSSF/MSR. A więc osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) oraz umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych i samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzonych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do sprawozdawczości finansowej spółek prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej. Ponadto chcących przygotować się do wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek publicznych. Absolwenci studiów zdobędą praktyczną umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według MSSF/MSR.

Oferta skierowana jest do członków zarządu ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych spółek, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych zdobyciem wiedzy w tym zakresie.

wykładowcy

Kto będzie Cię uczyć?

avatar
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Opiekun merytoryczny

Jest rektorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie, pracownikiem Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonym dydaktykiem ściśle związanym z praktyką gospodarczą. Specjalizuje się w problematyce z zakresu różnych form ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów. Jest redaktorem i współautorem komentarza do ustawy o rachunkowości. Jej główne opracowania to „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Zaawansowana rachunkowość finansowa”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”. Jest Autorem ok 200 publikacji. Prof. dr hab. T. Martyniuk powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Warszawa.

Prof. dr hab. T. Martyniuk ma także osiągnięcia w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych. Jest promotorem obronionych 8 prac doktorskich, ponad 300 magisterskich i 200 licencjackich.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej prof. dr hab. T. Martyniuk była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana. Między innymi posiada Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, „Złoty Krzyż za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

Rozwiń
Zwiń
avatar
Maciej Gierusz FCCA
Wykładowca

Członek ACCA od 10 lat. Pracownik naukowy, od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA oraz CIMA. Autor i współautor książek poświęconych międzynarodowym standardom rachunkowości oraz konsolidacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z rachunkowości finansowej, zarządczej, MSSF oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Rozwiń
Zwiń
avatar
prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
Wykładowczyni

Pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obszarem jej zainteresowań naukowo – badawczych jest rachunkowość międzynarodowa, rachunkowość finansowa, a w szczególności rachunkowość przepływów pieniężnych w regulacjach krajowych i międzynarodowych. Prof. Ewa Śnieżek jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości. Nagrodzona nagrodami indywidualnymi i zespołowymi. Pod jej kierunkiem naukowym powstało ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich, jest również laureatką wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców. W 2010 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Posiada od 2011 roku certyfikat dyplomowanego księgowego.

Rozwiń
Zwiń
avatar
Przemysław Czajor
Wykładowca

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe, strategiczna rachunkowość zarządcza. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą przy projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz jako trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych (W ramach szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz rachunkowości instrumentów finansowych prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla: Alstom, KGHM, Mazars Auditors, Powszechny Dom Kredytowy, Narodowy Bank Polski oraz w ramach obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów). W ramach projektów dotyczących opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej uczestniczył jako współautor projektów dla m.in.: Elektrownia Bełchatów, Grupa Energetyczna BOT, Elektrownia Kozienice, Południowy Koncern Energetyczny (obecnie Grupa Tauron), BZPG Stomil, Energa Obsługa i Sprzedaż, PKP Energetyka, PKP Cargo, Telekomunikacja Polska, Południowy Koncern Węglowy. Był również członkiem zespołu ds. opracowania projektu „Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania UŁ”.

Rozwiń
Zwiń
avatar
dr Marcin Michalak
Wykładowca

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej na licznych studiach podyplomowych oraz kursach menedżerskich i programach MBA, w tym organizowanych przez: Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ, Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ, Centrum Innowacji UŁ. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Był stypendystą University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA). Ukończył szkolenie ATAC – Accelerated Technology Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA) oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures). Trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych, w tym m.in. Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Toyota Motor Poland, Audi/Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., International Paper, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Tate & Lyle. Nemak Sp. o.o., ADM Consulting Group S.A., PKP SA. Trener Akademii Biznesu MDDP. Trener z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach certyfikowanych kursów dla profesjonalnych marketerów – The Professional Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing – CIM) – organizowanych przez firmę Questus.

Rozwiń
Zwiń
avatar
Aneta Wilk-Łyś
Wykładowczyni

Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA). Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB). Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi. Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń.

Rozwiń
Zwiń

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i online

I rok
Płatność roczna 8000 zł 7500 zł
Płatność za semestr 2 x 4100 zł 3850 zł
Płatność w 10 ratach 10 x 830 zł  780 zł
Płatność w 12 ratach 12 x  695 zł  655 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content