Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot

Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej,

a także dostarczenie lub aktualizacja wiedzy o:

 • obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
 • rachunkowości finansowej w tym podatkowej,
 • znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej,
 • znaczeniu audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
 • mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
 • ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
 • zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko.

atuty kierunku

01
Udokumentowane studia/dodatkowe certyfikaty
Rozwiń
Zwiń

Absolwent kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów zrealizowanych podczas studiów z wyszczególnieniem ilości godzin i pkt. ECTS, otrzymuje także Certyfikat audytora podatkowego II stopnia.

02
Benefity i wsparcie po zakończeniu studiów
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci kierunku mają prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o., a także otrzymują bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

03
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

04
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów nie tylko przez kadrę naukowo-dydaktyczną SANS, ale również przez specjalistów i praktyków życia gospodarczego (certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy).

05
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50% zajęć online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – egzamin końcowy w formie obrony opracowanego przez słuchacza projektu systemu kontroli biznesowej.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie skutecznej kontroli biznesowej:

 • kierowników jednostek,
 • dyrektorów finansowych i skarbników,
 • głównych księgowych i kierowników działów podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • kadry kierowniczej,
 • osoby, które chcą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo–podatkowych.

Kandydat na studia powinien mieć podstawową wiedzę z rachunkowości i doświadczenie wynikające z pracy w lub dla organizacji.

wykładowcy

Kto będzie Cię uczyć?

avatar
Paweł Cybulski
Kierownik merytoryczny studiów

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert w PKiW oraz partner zarządzający w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych Sp. z o.o., skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra.. W Ministerstwie Finansów czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT a także był odpowiedzialny za nadzór nad audytem środków unijnych. Jako audytor posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się audytem śledczym.

Rozwiń
Zwiń

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 4500 zł  4000 zł
Płatność za semestr 2 x  2300 zł  2050 zł
Płatność w 10 ratach 10 x  470 zł   420 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  395 zł    355 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

 1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
 4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content