Nauka i badania - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Nauka i badania

Nauka i badania

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych prowadzi szeroko zakrojoną i interdyscyplinarną działalność naukową pomiędzy dziedzinami, które opisują problematykę osadzoną w szerokim kontekście przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Sprzyja to kompleksowości badań, wymianie doświadczeń i spojrzeniu na zjawiska z różnych perspektyw. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, bierzemy udział w projektach badawczych, organizujemy lokalne oraz międzynarodowe konferencje naukowe i prowadzimy wysoko punktowane czasopismo. 

Skip to content