Akredytacje i certyfikaty - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Akredytacje i certyfikaty

Akredytacje i certyfikaty

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych cieszy się pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, akredytacji ACCA oraz certyfikatami przyznanymi przez uznane środowisko specjalistów i ekspertów, które świadczą o wysokiej jakości prowadzonych przez nas studiów.
Global Business Services Programme

Global Business Services Programme to prestiżowy kurs rozwijający umiejętności menedżerskie w obszarze finansów i rachunkowości w obszarze globalnych usług biznesowych i outsourcingu. Wybierając nasze studia, studenci mają możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym kursie na poziomie menedżerskim. Mając międzynarodowy certyfikat GBS z zakresu usług BPO, studenci SANS podnoszą swoją konkurencyjność na rynku, ponieważ ten certyfikat jest honorowany w każdej międzynarodowej firmie.

Akredytacja ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. SANS szczyci się akredytacją ACCA od 2018 roku, realizując aż 9 modułów na studiach magisterskich i studiach podyplomowych.

Notyfikacja Komisji Europejskiej dyplomu magistra inżyniera architekta

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych realizuje studia zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia do zawodu architekta. Ukończenie ich otwiera drzwi do starania się o uprawnienia zawodowe przez Izbę Architektów RP.

Ponadto SANS jest jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Co to oznacza? Nasz dyplom magistra inżyniera architekta gwarantuje pełną uznawalność w krajach Unii Europejskiej i można się starać o uzyskanie uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale też i krajach Wspólnoty.

Oficjalna publikacja znajduje się w załączniku V do Dyrektywy 2005/36/W KE.

Studia z Przyszłością

W 2017 roku kierunek studiów Business and Languages został nagrodzony certyfikatem „Studia z przyszłością” przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające się na rynku edukacyjnym innowacyjność, oryginalność pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia, a także nowoczesność koncepcji kształcenia i najwyższą jakość programu studiów. Certyfikat „Studia z przyszłością” otrzymują tylko kierunki, które opierają się na 3 filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej wiedzy, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna regularnie przyznaje pozytywne oceny dla kierunków studiów SANS. Do tej pory oceniane były kierunki studiów:

 • 2023 – Architektura krajobrazu
 • 2021 – Architektura I i II stopnia
 • 2021 – Finanse i rachunkowość I stopnia
 • 2019 – Ekonomia I stopnia (Filia w Chojnicach)
 • 2019 – Architektura wnętrz I stopnia
 • 2015 – Architektura i urbanistyka I stopnia
 • 2015 – Finanse i rachunkowość I i II stopnia
 • 2013 – Architektura krajobrazu I stopnia
 • 2012 – Ekonomia I stopnia (Filia w Chojnicach)
 • 2012 – Ekonomia I stopnia
 • 2010 – Europeistyka I stopnia
 • 2006 – Ekonomia I stopnia
Medal Pracodawców Pomorza

W 2016 roku, z rąk Zbigniewa Canowieckiego, Prezydenta „Pracodawców Pomorza”, Rektor SANS prof. dr hab. Teresa Martyniuk odebrała Złoty Medal „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”. Otrzymane wyróżnienie to efekt aktywnie i skutecznie podejmowanych działań na rzecz współpracy środowiska naukowego i gospodarczego. Uczelnia z panią Rektor na czele od lat ściśle współpracuje z największymi pracodawcami Pomorza, jest założycielem BPO Education Center, jedynego w Trójmieście miejsca, w którym można zdobyć unikatowe kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy w centrach usług BPO/SSC. Przy SANS działa również Konwent Pracodawców wspierający Uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnieniu praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów. Konwent to głos doradczy praktyków biznesu, który współtworząc programy studiów sprawia, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, aby sprostać wymagającemu rynkowi pracy.

Skip to content