Geneza - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Geneza

W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 3500 osób. 

Pomysł założenia uczelni ekonomicznej specjalizującej się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami pojawił się w roku 1997. Konkretne prace związane z uruchomieniem rozpoczęto z początkiem roku 1998. Ukonstytuował się wtedy zespół założycielski, który stworzyło grono dziewięciu profesorów z Trójmiasta. Uznano, że najlepszą nazwą tworzonej uczelni będzie Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości (WSFiR). 

Decyzją Ministra, wyrażającą zgodę na działalność dydaktyczną WSFiR, Założyciel powołał w październiku 1999 roku władze uczelni. Rektorem został – prof. Lech Bednarski. Wpisanie WSFiR do rejestru szkół wyższych było podstawą decyzji Założyciela o uruchomieniu rekrutacji do uczelni i rozpoczęcia zajęć z dniem 1 marca 2000 roku. Wiosną 2000 roku studia w WSFiR podjęło około 300 studentów. Dla usprawnienia zarządzania uczelnią w roku 2005 powołano Radę Naukowo-Dydaktyczną, której przewodniczącym został prof. Jerzy Ossowski. 

By poszerzyć ofertę dydaktyczną, również w roku 2005 uruchomiono nowy kierunek studiów – Europeistykę (ze specjalnościami: Handel Międzynarodowy oraz Komunikacja Społeczna i Media). Z tą chwilą studenci naszej uczelni mogą studiować na kierunkach i specjalnościach ekonomicznych oraz europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. 

 

Przełom w funkcjonowaniu uczelni stanowi rok 2007. Uczelnia nasza zmienia nazwę na Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), z jednej strony nadal wpisując się w ekonomiczne tradycje akademickie Sopotu (miasto jest od dawna kolebką uczelni o profilu ekonomicznym), z drugiej strony umożliwiając poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez otwarcie nowego wydziału – Wydziału Architektury z szeroką ofertą oryginalnych kierunków jak: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu czy Ochrona Dóbr Kultury. 

Przez kilkanaście lat swojego funkcjonowania SSW współpracowała z wieloma ośrodkami naukowymi i uczelniami krajowymi, a także zagranicznymi. Były to m.in. Fontys University of Applied Sciences (Venlo, Holandia), Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (ŻPUT, Ukraina) czy SRH Hochschule Calw (Niemcy). 

We wrześniu 2019 r. wraz z rozwojem Uczelni i oferty edukacyjnej SSW powołany został Prorektor ds. rozwoju i kształcenia. Stanowisko Prorektora objęła dr A. Szymczak, prof. nadzw. SSW. 

W roku 2006 uczelnia otworzyła Wydział Zamiejscowy w Chojnicach proponujący młodzieży z Chojnic i okolic, np. Miastka, Brus, Człuchowa, Złotowa itd., szeroką ofertę dydaktyczną z zakresu ekonomii. Dziekanem Wydziału Zamiejscowego została prof. SANS, dr Anna Szymczak, obecnie jest nią prof. SANS, dr Joanna Pioch. Uczelnia posiada Filię w Chojnicach – więcej na jej temat znajdziesz tutaj.

Od 1 marca 2022 roku Sopocka Szkoła Wyższa stała się Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. 

Na chwilę obecną Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:
 

  • Wydział Ekonomii i Finansów 
  • Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki 
  • Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny 
Skip to content