Granty międzynarodowe i krajowe - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe

Granty międzynarodowe i krajowe

Biuro Projektów Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to miejsce, w którym systematycznie i z sukcesem prowadzi się projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dzięki działalności jego specjalistów, nasza uczelnia może wzmocnić swoje możliwości, realizując nowoczesne inicjatywy oraz dalsze plany rozwojowe studentów SANS. Na celu mamy podnoszenie kompetencji społeczności akademickiej SANS, a także atrakcyjności programów studiów i tworzenia dodatkowych form zajęć.  

Przy każdej naszej działalności towarzyszą nam wartości uczelni, w tym empatia i solidarność. Starając się o unijne wsparcie kierujemy się nie tylko dobrem samej uczelni, ale również bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie społeczeństwa na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

Projektowanie bez barier
Projekt realizowany w okresie od 2020.04.01 do 2023.09.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego
Projekt realizowany w okresie od 2019.07.01 do 2023.06.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!
Projekt realizowany w okresie od 2020.01.01 do 2023.10.31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych
Projekt realizowany w okresie od 2019.07.01 do 2023.06.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.
Grant MEiN "Doskonała Nauka"
Projekt realizowany w okresie od 2021.09.01 do 2022.12.31
Praktykuj teorię - program studiów dualnych w Sopockiej Szkole Wyższej
Projekt realizowany w okresie od 01.08.2019 do 31.10.2022
Welcome to Sopot – grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Projekt realizowany w okresie od 2019.10.01 do 2022.03.31
Grant MEiN na cyfryzację (2021)
Projekt realizowany w okresie od.01.07.2020 do 31.12.2021
Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w SSW
Projekt realizowany w okresie od 2018.01.01 do 2020.12.31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Akademia rozwoju
Projekt realizowany w okresie od 2019.01.01 do 2020.07.31
Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności
Projekt realizowany w okresie od 2019.01.01 do 2020.02.09
„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”
Projekt realizowany w okresie od 2018.02.01 do 2019.11.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Dwa dyplomy - międzynarodowy program studiów Polska-Ukraina
Projekt realizowany w okresie od 2017.02.01 do 2019.12.31
Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Rosja
Projekt realizowany w okresie od 2017.02.01 do 2019.12.31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Skip to content