Misja i wartości - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Misja i wartości

Misja i wartości

Społeczna odpowiedzialność Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to działania z kierunkiem na rzecz dobrych zmian w bliskim jej otoczeniu. To zaangażowanie w kreowanie pozytywnych wzorców, lepszej rzeczywistości społecznej. To obowiązek z racji relacji z młodymi ludźmi, których inspiruje i wciąga w koncepcję społecznej odpowiedzialności, budząc świadomość, jak ważny to temat. Bycie odpowiedzialnym społecznie to fundament sukcesu w strefach każdego człowieka. Ta postawa jest czynnikiem sukcesu w ramach lepszej jakości życia i społecznego dobrostanu.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych łącząc szkoły – uczelnie – biznes przyczynia się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie widzi istotę wpływu każdego człowieka na mające miejsce decyzje i działania. Odpowiedzialna społeczność, to ta która kreuje zmianę w jakości życia, prowadząc do wzrostu z jego zadowolenia.

Uczelnia prowadzi dialog z interesariuszami, jednocześnie deklarując przestrzeganie podstawowych wartości akademickich, takich jak sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość. Sopocka Akademia Nauk Stosownych dnia 03 czerwca 2022r. dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, aby następnie powołać Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Naszej uczelni zależy nie tylko na nauczaniu i rozwijaniu umiejętności naszych studentów, ale również troszczymy się o nasze środowisko. Dążymy do zmniejszania naszego wpływu na ekosystem poprzez podejmowanie różnorodnych działań ekologicznych. Wspieramy inicjatywy związane z recyklingiem, oszczędzaniem energii i wodą oraz ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Ponadto promujemy świadomość ekologiczną wśród naszej społeczności akademickiej, organizując edukacyjne warsztaty, prezentacje i konferencje poświęcone tematom zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Współpracujemy także z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, aby podjąć wspólne działania na rzecz ochrony naszego pięknego otoczenia. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w ekologię jest nieodłączną częścią naszej misji, a poprzez wspólne wysiłki możemy skutecznie wpływać na przyszłość naszej planety.

 

Misja uczelni

Misją Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą. W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

  • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
  • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
  • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
  • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
  • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

Wartości uczelni

Otwartość

Otwartość – nie tylko na to co „inne”, ale również na to, co „nowe”. Na drugiego człowieka, ale też na siebie i zmianę. Staramy się wychodzić ze strefy komfortu oraz stale uelastyczniać. Problemy traktujemy w kategorii wyzwań. Codziennie poszukujemy nowych rozwiązań, współpracy oraz dialogu. Jak to praktykujemy? Jesteśmy ponad podziałami – nie ingerujemy w czyjeś wyznanie, uciekamy od stereotypów kulturowych, nie interesuje nas deklarowana orientacja seksualna. Znosimy bariery wewnętrzne, ale i fizyczne – nasza uczelnia jest dosłownie otwarta na każdego. Budynek został dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, a kadra gruntownie przeszkolona.

Troska o ekologię

Troska o ekologię – gdy słyszymy o działaniach zapobiegających zmianom klimatu, przyjmujemy postawę zaangażowania i odpowiedzialności. Wiemy, że segregowanie śmieci to tylko mały krok ku dużej zmianie. Staramy się patrzeć szerzej. W 2022 roku dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Z edukacją proekologiczną wychodzimy do studentów (projektowanie klimaadaptacyjne, architektura krajobrazu, florystyka, agrobiznes), ale też na zewnątrz – np. współpracując z Urzędem Miasta Sopot. Chętnie podejmujemy się akcji, dzięki którym wspólnie możemy zadbać o dobro Planety.

Zaraz na wejściu do naszej uczelni można podziwiać piękną zieloną ścianę, stworzoną z żywych roślin, która nie tylko pełni funkcję ozdobną, ale również poprawia jakość powietrza i podkreśla naszą zażyłość z ekologią.

Nowoczesność

Nowoczesność – nie tylko w procesie kształcenia. Na uwagę zasługuje również wyposażenie naszych pracowni i laboratoriów, a także sam budynek –  dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Nie lubimy stać w miejscu, dlatego stale proponujemy nowe rozwiązania edukacyjne, np. studia dualne czy kierunki wspierające naukę w obszarze nowych technologii.

Piękno

Piękno – widziane w wielu odsłonach. Piękno to coś więcej niż zielone miasta, zachwycająca architektura, geometria, asymetria czy użyteczność; choć oczywiście to jego najpowszechniejsze przejawy. Piękno to dla nas również to, co w środku. Dosłownie. Piękne mogą być nasze intencje i energia z jaką działamy. Dlatego wzmacniamy postawy solidarnościowe i empatyczne, szanujemy dobrostan psychiczny naszej kadry i studentów – przed nami nie musisz udawać. Jednocześnie stawiamy duży nacisk na odpowiedzialność oraz etyczność – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Skip to content