Władze uczelni - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Władze uczelni

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Rektor
prof. SANS dr Anna Szymczak
Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia
mgr Maria Basandowska
Kanclerz

Dziekani

prof. SANS dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
Dziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki
prof. SANS dr Joanna Pioch
Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo -Lingwistycznego, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Dziekan Filii SANS w Chojnicach
prof. SANS dr inż. arch. Ilona Dardzińska
Prodziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki
mgr Arkadiusz Szulc
Prodziekan Filii SANS w Chojnicach
01
Senat
Rozwiń
Zwiń
 • Przewodnicząca Senatu – Rektor prof. dr hab. Teresa Martyniuk
 • Kanclerz mgr Maria Basandowska
 • Prorektor prof. SANS dr Anna Szymczak
 • Dziekan prof. SANS dr Joanna Pioch
 • Dziekan prof. SANS dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
 • Prodziekan prof. SANS dr inż. arch. Ilona Dardzińska
 • Prodziekan mgr Arkadiusz Szulc
 • prof. SANS dr inż. arch. Bartosz Felski
 • prof. SANS dr Magdalena Berlińska
 • prof. SANS dr Katarzyna Tubielewicz
 • prof. SANS dr Honorata Balicka
 • dr Roman Nilidziński
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz
 • przedstawiciel pracowników – Katarzyna Socha-Klimek
 • przedstawiciel studentów – Mikołaj Koźmiański
Skip to content