Anna Chmielecka - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Anna Chmielecka

avatar
dr Anna Chmielecka
Wydział Ekonomii i Finansów

Konsultant, księgowa, szkoleniowiec, doktor, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość. Słuchaczka Studium Podyplomowego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek ACCA. Od 2012 doktor nauk ekonomicznych.

Praktyk z zakresu księgowości, podatków i rozliczania projektów unijnych wsparty doświadczeniem zawodowym, na które składają się praca na stanowiskach samodzielnej księgowej w trójmiejskich firmach z kapitałem zagranicznym.

Szkoleniowiec branżowych szkoleń dla pracowników ZUS oraz PUP pod patronatem Combidata Poland. Szkoleniowiec kursów Księgowości Korporacyjnej w ramach BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej.

Od 2015 roku adiunkt Sopockiej Szkoły Wyższej na Wydziale Ekonomii i Finansów, a od 2016 wykładowca kierunku ACCA w zakresie Introduction to accountancy, Financial Accounting, Finacial Analysis, Value Added Tax. Przewodnicząca Rady Programowej ACCA w SANS.

Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w problematyce z zakresu rachunkowości, analizy finansowej, strategii finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, strategii kredytowych podmiotów, polityki zarzadzania należnościami. Autorka publikacji naukowych z zakresu strategii finansowych, finansów i rachunkowości małych i średnich firm.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content