Anna Golec - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

avatar
dr Anna Golec, nauczyciel wizytujący
Wydział Ekonomii i Finansów

Absolwentka i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych uzyskała w oparciu o badania standardów ładu korporacyjnego i wyników finansowych przedsiębiorstw na GPW. Obecnie na stałe związana z University West w Szwecji. Posiada prestiżową kwalifikację CFA, Certificate in Public Administration oraz Harvard BOK Higher Education Teaching Certificate. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół finansów przedsiębiorstw, problemów rynku kapitałowego i jego uczestników. Poza pracą akademicką posiada doświadczenie w doradztwie korporacyjnym i jest autorką i współautorką wielu analiz finansowych i raportów rynkowych. Jest również ekspertką pracującą na zlecenie Komisji Europejskiej i egzaminatorem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content