Anna Szymczak - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Anna Szymczak

avatar
prof. SANS, dr Anna Szymczak
Wydział Ekonomii i Finansów

Tytuł doktora uzyskała w 2003 roku za pracę „Rola stopy procentowej w kształtowaniu aktywności inwestycyjnej w Polsce w latach 1992-2002”. Pełniła funkcje dziekana Wydziału Architektury SSW, a następnie objęła stanowisko dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SSW. W 2019 roku została mianowana na stanowisko prorektora ds. rozwoju i kształcenia. Autorka i współautorka ponad 50 artykułów w czasopismach krajowych. Członek w Radzie Naukowej czasopisma naukowego SANS „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”. Uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego MAYDAY, w charakterze specjalisty ds. badań. Współwłaścicielka i wieloletni członek Rady Nadzorczej firmy Shipcon Sp. z o.o. Kierownik i koordynator pięciu projektów realizowanych przez SANS i finansowanych z UE. Prezes fundacji Edukacja Praktyka Rozwój.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content