Bartosz Felski - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Bartosz Felski

avatar
prof. SANS, dr inż. arch. Bartosz Felski
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora uzyskał w 2007 roku za pracę „Kształtowanie architektury terenów sąsiadujących ze śródlądowymi korytarzami wodnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju”. Architekt i certyfikowany audytor śladu węglowego. Badacz wpływu architektury na zmiany klimatu. Absolwent programu Climate Change: The Science and Global Impact. Członek PLGBC Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego oraz Koalicji Rzeczniczej Habitat for Humanity. Laureat wyróżnienia za innowacyjną pracę badawczą na międzynarodowej konferencji Sustainable Building 2005 w Tokio. Współautor Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjne – Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Polskiego Związku Płetwonurkowania, wyróżnionego przez Ministra Infrastruktury w kategorii „Budowa roku 2010”. Współlaureat nagrody Modernizacja roku 2013 za projekt przebudowy kina Polonia w Sopocie. Współautor pierwszego w Polsce pilotażowego zeroenergetycznego przedszkola w Sierakowicach, nagrodzonego w 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nagrodą główną. Laureat nagrody na V Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska w 2020 roku. Autor artykułów i współautor monografii naukowych m.in. “Landmarks – signs of the place. Identification of urban space in the context of location problems” dla International Journal of Engineering Science and Innovative Technology i “Small architectural forms as a response to threats to the sustainable development of antropogenic space caused by climatic migration” w Redefining Cities in View of Climatic Changes.

Prywatnie miłośnik architektury wernakularnej i tradycyjnych technologii budowlanych.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content