Honorata Balicka - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Honorata Balicka

avatar
prof. SANS, dr Honorata Balicka
Wydział Ekonomii i Finansów

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora z zakresu ekonomii w 2005 roku za pracę pt.: „Wpływ bankowości internetowej na wzrost konkurencyjności banku na rynku usług finansowych”. Wcześniej ukończyła studia licencjackie i magisterskie z wyróżnieniem na kierunku Zarządzanie i Marketing Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych realizowanych przez zespoły naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Grecji i Polski. Jest ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań w zakresie ekonomii i finansów. Jej zainteresowania naukowe obejmują gospodarkę opartą na wiedzy, sztuczną inteligencję, w tym Big Data i deep learning, a także ekonomiczno-zarządcze aspekty smart city. Wyniki swoich badań naukowych prezentuje w renomowanych periodykach, a także na konferencjach międzynarodowych. Do jej najnowszych publikacji należą przede wszystkim te, dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na cyfrową transformację biznesu, w tym: “Big Data and the Internet of Things in Edge Computing for Smart City”, “An influence of deep learning and the Internet of Things on directions of development of integrated financial systems supporting smart cities for green economy”, “Digital technologies in the accounting information system supporting decision-making processes” oraz “Cloud computing and selected models of deep learning in banking”. Wykładowca przedmiotów z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości i innowacyjności. Wyróżniona nagrodą Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego za współautorstwo podręcznika akademickiego pt.: „Finanse, bankowość i rynki finansowe”.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content