Joanna Pioch - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Joanna Pioch

avatar
prof. SANS, dr Joanna Pioch
Wydział Ekonomii i Finansów

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1996 roku za pracę „Metody oceny rozwoju firmy. Studium teoretyczne i praktyczna weryfikacja”. Od 1993 roku pracuje naukowo i dydaktycznie w uczelniach publicznych i niepublicznych. W 2019 roku objęła w SANS (wówczas SSW) stanowisko dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Filii w Chojnicach, a w 2021 również dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo-Lingwistycznego. Jej działalność badawcza koncentruje się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w Polsce, a także wycenie i zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Istotnym nurtem jej zainteresowań badawczych jest energetyka odnawialna, głównie ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE. Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 55 publikacji. Współuczestniczyła w organizacji ponad 20 polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Członkini SKwP. Promotorka ponad 200 prac magisterskich i licencjackich.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content