Joanna Soszyńska-Budny - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Społeczność
Wykładowcy
Joanna Soszyńska-Budny

Joanna Soszyńska-Budny

avatar
Prof. SANS, dr hab. Joanna Soszyńska-Budny
Wydział Ekonomii i Finansów

Tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w 2013 roku w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wcześniej w 2007 roku w tym samym instytucie uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Wieloletni pracownik naukowy i doświadczony dydaktyk. Od 2020 roku wykładowca SANS. Prowadzi zajęcia z matematyki, statystyki, matematyki finansowej oraz matematyki w mechanice. Wielokrotnie prezentowała swoje wyniki na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz seminariach. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 3 książek o zasięgu międzynarodowym i jednej książki o zasięgu krajowym. Promotor dwóch rozpraw doktorskich.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content