Krystian Malaga - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Krystian Malaga

avatar
mgr fizyki, mgr inż. arch. Krystian Malaga
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Absolwent Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej. Ukończył studia podyplomowe „Charakterystyka Energetyczna Budynków”. Audytor energetyczny budynków i przedsiębiorstw, własna działalność gospodarcza. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content