Krzysztof Jasiński - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Krzysztof Jasiński

avatar
dr inż. Krzysztof Jasiński
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (dawniej budowie i eksploatacji maszyn w specjalności: dynamika maszyn, mechatronika). Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywał na Politechnice Gdańskiej. Pracował w zespole naukowym przy opracowywaniu metod projektowania mechatronicznego do nadzorowania drgań robotów przemysłowych. Jest autorem artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ekspert MEiN z zakresu szkolnictwa branżowego oraz Polskiej Izby Motoryzacji z zakresu elektro-mobilności. Współpracownik Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu z zakresu staży uczniowskich. Utrzymuje stały kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym, głównie z przedsiębiorstwami z szerokorozumianych branż mechanicznych i elektrycznych

Rozwiń
Zwiń
Skip to content