Magdalena Berlińska - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Magdalena Berlińska

avatar
prof. SANS, dr Magdalena Berlińska
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem /1997 pod kierunkiem prof. Jacka Popka. Stopień naukowy doktora sztuki w dyscyplinie sztuk projektowych uzyskała w 2014 roku. Od 2022 roku profesor SANS na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych (SANS); Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Wzornictwo (SANS), autorka programu kształcenia na kierunku studiów Wzornictwo (SANS); w latach 2018-2021 adiunkt w SANS. W latach 2009-2018 asystent a następnie adiunkt, Kierownik Zakładu Wzornictwa  w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Autorka kilkudziesięciu wdrożonych zespołowych i indywidualnych projektów m.in. proj. środków transportu / Warszawska Kolej Dojazdowa WKD/PESA MAZOVIA, 610M, 308B / PESA; proj. Kabin Telefonicznych TP; Antena DIGIT/ TELKOM-TELMOR, AGMAR, telefon DGT; proj. opakowań strukturalnych/ KAMIS, KROPLA BESKIDU, KOTLIN, ŁOWICZ, POLIPACK, PETBOTTLE, LONZAPET; proj. architektury wnętrz / proj. sklepów LPP-FASHION POINT; proj. wystawiennicze /DESIGN A SZTUKA, FAST GROUP, SGS, BELLVIT; projekty graficzne.

Autorka szeregu projektów badawczych związanych ze współpracą międzyuczelnianą krajową i międzynarodową / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Hochschule Wismar, Niemcy; Hochschule für Gestaltung, Offenbach, Niemcy; Lycée de la Tourrache – Ecole de Design, Francja; Universidad de Granada, Hiszpania.

Kurator, organizator oraz czynny uczestnik wielu wystaw i konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Autorka kilku publikacji z zakresu wzornictwa m.in. redaktor kilku monografii naukowych wieloautorskich. Promotor i recenzent prac dyplomowych.

Propagatorka prospołecznego i zrównoważonego designu.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content