Piotr Perkowski - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Piotr Perkowski

avatar
mgr Piotr Perkowski
Wydział Ekonomii i Finansów

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content