Teresa Martyniuk - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Teresa Martyniuk

avatar
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Wydział Ekonomii i Finansów

Jest rektorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie, doświadczonym dydaktykiem ściśle związanym z praktyką gospodarczą. Specjalizuje się w problematyce z zakresu różnych form ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów. Jest autorem ok. 200 publikacji. Jej główne opracowania to redakcja i współautorstwo Komentarza do ustawy o rachunkowości, „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”. Powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w Warszawie. Ma także osiągnięcia w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych. Jest promotorem obronionych 8 prac doktorskich, ponad 300 magisterskich i 200 licencjackich. Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, „Złotym Krzyżem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content