Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Dla Studenta
Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Studiuj w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Bądź bliżej osób o podobnych wartościach i zainteresowaniach. Zdobądź wiedzę, która umożliwi Ci pracę w wymarzonym zawodzie. Poznaj przyjaciół na całe życie. Nie będziesz sama. Nie będziesz sam. Możesz liczyć na pełne wsparcie w trakcie całego procesu edukacji – od rekrutacji, przez odbiór legitymacji, aż po obronę pracy dyplomowej.

Uczelnia bez barier – tak z dumą możemy nazwać Sopocką Akademię Nauk Stosowanych. Dlaczego?  

Równy dostęp do edukacji to jeden z najważniejszych postulatów naszej uczelni. Wierzymy, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo do zdobywania wiedzy, samorozwoju i kształtowania kariery zawodowej. Dlatego dbamy o to, aby miały warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i mogły brać czynny udział w życiu społecznym. Zależy nam na tym, aby atmosfera w SANS sprzyjała integracji wszystkich studentów, bez względu na ich potrzeby edukacyjne.

Jakie wsparcie oferujemy studentom ze szczególnymi potrzebami?

01
Instytucjonalne
Rozwiń
Zwiń

W 2019 roku uruchomiliśmy Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BOzN), które działa na rzecz poprawy sytuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Do jego podstawowych zadań należy m.in.

 • likwidacja barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w procesie kształcenia;
 • bieżąca obsługa studentów i kandydatów z niepełnosprawnościami;
 • wsparcie w wypełnianiu wniosków;
 • informowanie o systemie pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy materialnej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • udzielanie informacji o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • pomoc w integracji studentów z niepełnosprawnościami;
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
02
Infrastrukturalne
Rozwiń
Zwiń

Bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po uczelni na wózkach lub o kulach zostały sukcesywnie likwidowane i niwelowane. Na uczelnie wchodzisz lub wjeżdżasz tym samym wejściem – bo wszyscy jesteśmy równi. Strefa wejścia jest bezpieczna i stanowi przestrzeń do integracji, za sprawą geometrycznych mebli usytuowanych na wprost. Budynek akademii jest wyposażony w windy i podjazdy. Na każdym piętrze znajdziesz toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a na parkingu uczelni oznakowane miejsce postojowe.

Przestrzenie zostały dostosowane pod kontem osób niedowidzących, niedosłyszących, ale również osób z problemami sensorycznymi. Myślisz, że kwiaty przed wejściem stanowią jedynie element dekoracyjny? Nie, to także identyfikacja przestrzeni zapachem i kolorem, będąca sposobem na wytworzenie „znaku miejsca”. Operujemy zapachami i barwą, ale również światłem naturalnym i sztucznym oraz systemami informacyjnymi – wszystko po to, by naszej społeczności akademickiej żyło się lepiej!

Zmieniamy myślenie przyszłych pokoleń! W ramach programu „projektowanie bez barier” modyfikujemy programy kształcenia, idąc w kierunku projektowania uniwersalnego. Dostarczamy inspiracji (konferencja „Przełamywanie barier drogą do sukcesu”, pokazy VR), ale stale pamiętamy, że zmiana zaczyna się od nas (od 2021 roku przeszkolono również ponad 50 pracowników naszej uczelni – 34 osoby z administracji oraz 24 nauczycieli akademickich).

03
Technologiczne
Rozwiń
Zwiń

Inwestujemy w nowoczesny sprzęt naukowy i dydaktyczny. Usuwamy bariery utrudniające zdobywanie wiedzy osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku, ale nie tylko. Przestrzeń wokół uczelni, sale wykładowe, korytarze, biblioteka akademicka oraz inne pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

04
Edukacyjne
Rozwiń
Zwiń

Oferujemy wsparcie specjalistów, m.in. asystenta dydaktycznego, asystenta do pracowni praktycznych, specjalisty ds. technologii wspierających, fizjoterapeuty i psychologa.

Rodzaj pomocy jest uzależniony od potrzeb danego studenta. Może to być pomoc w robieniu notatek, przemieszczaniu się, załatwianiu formalności lub w dotarciu do domu po zajęciach. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

05
Finansowe
Rozwiń
Zwiń

Oferujemy wsparcie finansowe, które pozwoli pokryć koszty studiowania, zamieszkania czy dojazdów. Możesz wnioskować m.in. o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasza uczelnia finansuje: koszty realizacji działań służących kształceniu studentów z niepełnosprawnościami, specjalistyczne szkolenia, zakup urządzeń oraz materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami BOzN-u są m.in.:

 • studenci z orzeczoną niepełnosprawnością (w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych);
 • osoby trwale lub czasowo chore;
 • kandydaci na studia w powyższym zakresie;
 • pracownicy uczelni, którzy są osobami z niepełnosprawnością/lub mają zajęcia z OzN;
 • pracodawcy u których OzN odbywają praktyki;
 • rodziny i opiekunowie OzN.
06
Rozwojowe
Rozwiń
Zwiń

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni, m.in. w samorządzie studenckim, chórze czy kołach naukowych. Pomagamy studentom w określeniu indywidualnych predyspozycji, co ułatwia znalezienie pracy w trakcie i po zakończeniu nauki.

Dbamy o rozwój intelektualny i fizyczny wszystkich studentów. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami prowadzony od 2016 roku. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych. Jego celem jest jak najszersza integracja ww. społeczności. Zgłoś się!

Nikogo nie zostawimy bez pomocy

Wiele niepełnosprawności nie jest widocznych na pierwszy rzut oka. Jesteśmy otwarci nie tylko na potrzeby osób poruszających się na wózkach i o kulach, ale także niedowidzących, chorujących przewlekle oraz studentów w spektrum autyzmu. Nie bój się prosić o pomoc, nawet jeśli Twoja niepełnosprawność jest ukryta!

Problemy osobiste i choroby XXI wieku

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności i niezdolności do pracy na świecie. To najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne. W ciągu całego życia na depresje choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji osobistej, dolega Ci pogorszenie nastroju, cierpisz na stany lękowe czy depresję – nie wstydź się o tym mówić. Jesteśmy dla Ciebie i postaramy się wesprzeć Cię w sytuacji, w której się znajdujesz.

Konsultacje psychologiczne

Każdy student i studentka SANS ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Uczelnia zapewnia, że nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Dbamy o zdrowie psychiczne naszej społeczności akademickiej, oferując wsparcie w każdej sytuacji wymagającej profesjonalnej pomocy psychologicznej.

W celu umówienia się na konsultację psychologiczną, prosimy o kontakt z naszą psycholożką – mgr Agnieszką Wieczorkowską.

psycholog@sopocka.edu.pl

kontakt sms: 798 825 424 

kod rozpoczynający sms: SANS (ułatwi identyfikację, kim jest osoba pisząca)

Pracownicy Biura ds. osób z niepełnosprawnościami

 

Pełnomocniczka ds. osób z niepełnosprawnościami – Agnieszka Radzimska-Kowalik

Specjalistka ds. dostępności – Ewa Mazurek

Konsultantka psychologiczna – Agnieszka Wieczorkowska

Specjalista ds. wsparcia technologicznego – Mariusz Kowalik

kontakt

Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

EMAIL

bon@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 576 977 704

 

 

Skip to content