Samorząd Studencki - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Społeczność
Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Misją Samorządu Studenckiego Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych jest reprezentowanie interesów studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz, wspieranie działalności kulturalnej i naukowej kół naukowych i organizacji studenckich, organizacja życia studenckiego, integrowanie studentów oraz niesienie pomocy każdemu członkowi społeczności uczelni. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działalnością Samorządu i kół naukowych do kontaktu. 

Samorząd studencki to organ, który reprezentuje studentów i działa na rzecz ich interesów na uczelni. Jego głównym celem jest scalanie społeczności studenckiej poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, które integrują studentów między sobą oraz z władzami uczelni.

Samorząd studencki dba o to, aby studenci mieli zapewnioną opiekę i wsparcie w różnych kwestiach, takich jak poradnictwo akademickie, kwestie zdrowotne czy kwestie finansowe.

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest reprezentowanie studentów przed władzami uczelni, np. w sprawach dotyczących polityki edukacyjnej czy infrastrukturalnych inwestycji. Samorząd może również włączać się w proces podejmowania decyzji na uczelni, np. poprzez udział w radach uczelni.

Dodatkowo, samorząd studencki może organizować różnego rodzaju akcje i projekty, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ważnych kwestii, takich jak równość, tolerancja czy ekologia.

Wreszcie, samorząd studencki może pełnić rolę pośrednika między studentami a innymi organizacjami studenckimi, np. zrzeszeniami naukowymi czy klubami sportowymi.

Wszystkie te cele mają na celu stworzenie lepszego środowiska akademickiego dla studentów, które umożliwi im rozwój nie tylko akademicki, ale również społeczny i osobisty.

#TeamSANS

Mikołaj Koźmiański
B&L
Przewodniczący 

Jako członek samorządu studenckiego moim głównym celem jest zrzeszanie ludzi i tworzenie więzi między nimi. Chcę, aby studenci czuli się częścią społeczności akademickiej i mieli możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Wierzę, że poprawa kontaktów między ludźmi prowadzi do zwiększenia integracji i współpracy, co może przynieść korzyści dla całej społeczności studenckiej.
Monika Dembińska
B&L
Zastępca Przewodniczącego 

Jako członek samorządu działam na rzecz poprawy warunków studiowania oraz nad rozwojem kulturowym i społecznym studentów. Współpracuje również z władzami uczelni w celu reprezentowania studentów a także staram się podnosić świadomość studentów na temat ich praw i obowiązków zwiększając zaangażowanie studentów w życie uczelni.
Oliwia Warowna
Architektura
Tworzenie grafik 


Jako osoba z zamiłowaniem do wizualnej komunikacji, odpowiadam w Samorządzie Studenckim za dbanie o spójność fanpage'u z identyfikacją naszej Uczelni oraz przygotowywanie grafik. Moim celem jest tworzenie atrakcyjnych i czytelnych materiałów, które przyciągną uwagę naszych studentów. Jestem zawsze gotowa na wyzwania, jakie przynosi mi praca w samorządzie studenckim.
Maria Lozova
B&L
Opiekun studentów zagranicznych  

Jako członkini samorządu studenckiego z zagranicy, konkretnie z Ukrainy, moją rolą jest zapewnienie kontaktu i opieki dla studentów obcokrajowców. Wiem, że dostosowanie się do nowych warunków i życia w kraju, który jest nowy i nieznany, może być trudne, dlatego jestem tu, aby pomóc. Chcę pomóc zagranicznym studentom dostosować się do życia na uczelni i w nowym otoczeniu, odpowiedzieć na ich pytania, a także pomóc w rozwiązaniu problemów, jeśli takie się pojawią.
Amelia Idzikowska
Architektura 
Opiekun 1 roku 

Jako członkini samorządu studenckiego, odpowiadam za tworzenie różnego rodzaju grafik na naszych social mediach, które pomagają dotrzeć do studentów z najważniejszymi informacjami. Ponadto, jestem również zaangażowana w tworzenie i organizowanie różnorodnych wydarzeń, które pozwalają naszej społeczności studenckiej na integrowanie się i rozwijanie swoich zainteresowań.
Dominika Jezierska
B&L
Prowadzenie sociali 

Jako członkini samorządu studenckiego, najważniejszym celem dla mnie jest zapewnienie studentom naszej uczelni dostępu do różnorodnych inicjatyw, które mogą być zrealizowane dzięki współpracy z naszą uczelnią. Dążę do tego, aby nasi studenci mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, rozwijania umiejętności oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Skip to content