Studia online - Finanse i rachunkowość - Ekonomia | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Studia online

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, wychodząc naprzeciw studentom zamieszkującym odległe miejsca Polski oraz pracujących poza granicami kraju, oferuje kształcenie w formule z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia e-learningowe to nowoczesna metoda studiowania pozwalająca studentowi studiować w czasie i miejscu dogodnym dla niego. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych oferuje studia online na studiach I i II stopnia w języku polskim na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia.  

Studia online realizowane są według toku studiów profilu dyplomowania:

 • na kierunku Finanse i rachunkowość – rachunkowość i controlling;
 • na kierunku Ekonomia – ekonomia menedżerska.

Jak wygląda tryb on-line na studiach I i II stopnia?

Studia online I oraz II stopnia pozwalają w łatwy sposób pogodzić naukę z pracą lub innymi obowiązkami. Nauka odbywa się w dużej mierze jako  samokształcenie na podstawie materiałów udostępnionych przez wykładowców uczelni. 

W ciągu roku akademickiego planowane są zaledwie  cztery 4-dniowe zjazdy w siedzibie uczelni. W każdym semestrze przewidziano też  1 zdalny weekendowy zjazd konsultacyjny  przeznaczony na spotkania z wykładowcami prowadzącymi w danym semestrze zajęcia dla poszczególnych grup. Zjazd ten ma pomóc wyjaśnić ew. problemy studentów, formułę zaliczenia, wskazać dodatkowe potrzeby osób studiujących.

Multimedialne materiały dydaktyczne udostępniane są studentom na dedykowanej platformie edukacyjnej uczelni – eduPortal – z możliwością zalogowania się z dowolnego miejsca na świecie, bez z góry narzuconych godzin logowania. Materiały te mogą być w formie:

 • prezentacji,
 • zadań, testów, quizów,
 • studium przypadków,
 • kursów e-learningowych,
 • webinarów dedykowanych wyłącznie studentom trybu on-line.

Egzaminy i zaliczenia odbywają się w siedzibie uczelni, w formie pisemnej lub ustnej.

Jak wygląda dyplom?

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych:

 • na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu dyplomowania Rachunkowość i controlling;
 • na kierunku Ekonomia o profilu dyplomowania Ekonomia menedżerska.

Jak wygląda kontakt z wykładowcami?

Z wykładowcami Sopockiej można kontaktować się:

 • w czasie zjazdów w siedzibie uczelni,
 • w czasie spotkań wirtualnych w trakcie zdalnych zjazdów konsultacyjnych,
 • drogą e-mailową.

Kto szczególnie doceni tę formę kształcenia?

 • student tego kierunku sam wybiera miejsce i porę na studiowanie – wystarczy tablet, laptop lub PC i masz dostęp do zajęć online!
 • studiując online podnosisz swoją konkurencyjność na rynku pracy bez rezygnowania z obecnej posady.
 • a może jesteś na macierzyńskim lub żyjesz za granicą? Taka forma studiowania jest idealna dla ambitnych i zabieganych!

Nasi studenci i absolwenci najbardziej chwalą sobie: 

 • kadrę – nasi wykładowcy to fachowcy w swojej branży i praktycy z wieloletnim stażem pracy. 
 • kontakty – Studenci Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zyskują możliwość nawiązania relacji z największymi księgowymi firmami międzynarodowymi, z którymi uczelnia ma podpisane umowy o współpracy, ale również z praktykami prowadzącymi własne biura rachunkowe. 
 • zjazdy organizowane w dogodny sposób – zaplanowane z myślą o tym, by brać jak najmniej dni urlopowych i ograniczyć koszt dojazdu oraz noclegów (jeden zjazd trwa od czwartku do niedzieli). 
 • atmosferę – studenci mogą swobodnie kontaktować się z dziekanatem, wykładowcami, a także znajomymi z roku. 
 • Pełny pakiet Office 365 (poczta, 5 GB OneDrive, Teams), który otrzymuje każdy student.
 • eduPortal – uczelnianą platformę edukacyjna, która umożliwia dostęp do materiałów, otrzymywanie powiadomień o zbliżających się wykładach i egzaminach, a także innych ważnych komunikatów. 
 • Dostęp do zasobów bibliotecznych online – książek oraz baz czasopism, polskich i anglojęzycznych. 

Uczelnia dostępna jest dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mogą one uzyskać pomoc opiekuna dydaktycznego i asystenta do wsparcia w procesie studiów w dziekanacie. 

kontakt

Agnieszka Przywieczerska

Specjalistka ds. Promocji i Rekrutacji

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content