Dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia

Dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia

13 lutego 2024

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” chcielibyśmy poinformować iż jednym z dofinansowań wymienionego programu jest dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Osoby z niepełnosprawnością, uczące się w szkole wyższej bądź policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl lub osobiście w siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ulicy Władysława IV 43.402. Tel. (58) 728-27-12.

 

Wnioski będą przyjmowane w dwóch cyklach:

I cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w pierwszym półroczu 2024 r. – od 1 do 30 marca 2024 r.

II cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w drugim półroczu 2024 r. – od 1 września do 10 października 2024 r .