MSSF 16 Leasing - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
MSSF 16 Leasing

poziom
Szkolenie
profil
Praktyczny
tryb
weekendowy online
dyplom
Certyfikat
czas trwania
12 h
język
polski
termin szkolenia
wrzesień 2024
lokalizacja
Sopot

opis szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom na zaznajomienie się z regulacjami MSSF 16 „Leasing”.

W szczególności omówione zostaną problemy dotyczące wyceny początkowej i bilansowej, ewidencji księgowej, a także  ujawnień w sprawozdaniu finansowym wymagane przez standard. Zaprezentowane zostaną podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, a także problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Do kogo adresowane jest nasze szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką MSSF 16, m.in. do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, a także biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane kwalifikacje w zakresie zagadnień związanych z leasingiem.

cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF umów leasingu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również różnice w stosunku do Ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego.

W programie znajdziesz takie przedmioty jak:

  • Wprowadzenie do problematyki leasingu
  • Rozliczenie leasingu u leasingobiorcy
  • Rozliczenie leasingu u leasingodawcy
  • Sprzedaż i leasing zwrotny
  • MSSF 16 a regulacje krajowe

Prowadząca

Kto będzie Cię uczyć?

avatar
dr Katarzyna Koleśnik
Prowadząca zajęcia

Pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych firm z różnych branż (w szczególności podmioty usługowe i firmy handlowe). Trener szkoleń zawodowych dla praktyków rachunkowości, również dla pracowników centrów usług wspólnych. Specjalizuje się w zakresie rewizji finansowej (również w ramach akredytowanych kursów ACCA), zaawansowanej rachunkowości finansowej, krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, a także konsolidacji sprawozdań finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej. Od kwietnia 2023 roku członek Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Gdańsku, a od sierpnia 2023 roku członek Komisji ds. etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rozwiń
Zwiń

opłaty

MSSF 16 „Leasing”

12 h
Płatność jednorazowa 950  PLN

organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym: 2 spotkania w godz. 9.00-15.00 (po 6 godz.), w zależności od grupy online lub stacjonarnie.

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Nabór jest otwarty cały rok, ale warto, jak najszybciej dostarczyć nam formularz zgłoszeniowy. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kursanci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Brak limitu wiekowego
Na kursy przyjmujemy zarówno osoby w wieku nastoletnim, jak i starsze roczniki. Sopocka jest otwarta na każdego.
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz dokument, wypełnij dane osobowe oraz zadeklaruj wybrany kurs/szkolenie.

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisany formularz można dostarczyć mailowo na szkolenia@sopocka.edu.pl, składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ
SANS SOPOT
Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.

kontakt

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

szkolenia@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content