Nowe wydawnictwo i artykuł kadry SSW

Nowe wydawnictwo i artykuł kadry SSW

25 stycznia 2019

„Piękno i Energia _współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie” to monografia – zbiór artykułów 18 autorów naukowców i praktyków, reprezentujących różne podejścia i dyscypliny.

„Zestawienie hasła piękno i energia z tematem mieszkalnictwa tworzy rozległą platformę do wymiany naukowej, umożliwiającą zaprezentowanie obok siebie całego spektrum wypowiedzi od domeny ściśle technicznej, po kwestie niemal artystyczne. Jednak to wymiar prawnych regulacji, nieproporcjonalnie zdominował polską debatę nad jakością środowiska zamieszkania.

Próbę opisu współczesnego modelu budowania dzielnic mieszkaniowych we- dług planistów, urbanistów i architektów ujęto w trzy główne działy. Pierwszy z nich zawiera wypowiedzi komentujące uwarunkowania rozwoju miast w najszerszej perspektywie. W dziale drugim odnajdziemy wypowiedzi dotyczące zagranicznych innowacji w zakresie poprawy jakości formy przestrzennej i architektonicznej no- wych zespołów miejskich (mieszkaniowych). Materiał komentujący polskie najlepsze przykłady kreowania piękna i energoefektywności w nowej zabudowie mieszkaniowej w Polsce zawiera dział czwarty. Tom kończy dział zbierający wypowiedzi dedykowane odmiennym aspektom poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej zabudowy miejskiej.” więcej

Tom pod redakcją dr inż. arch. Gabrieli Rembarz.

Jest artykuł naszej kadry – dr inż. arch. Bartosz Felski oraz dr inż. arch. Grzegorz Pęczek – artykuł „Estetyka i efektywność w polskiej przestrzeni architektonicznej w aspekcie instalacji solarnych i fotowoltaicznych” link