Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Rosja - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Rosja

Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Rosja

Projekt „Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Rosja” realizowany w okresie od 2017-02-01 do 2019-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada zwiększenie dostępności studiów wyższych w Sopockiej Szkole Wyższej dla 30 studentów rosyjskich uczelni poprzez przygotowanie i realizację międzynarodowego programu kształcenia.

Wsparciem projektowym objęci zostaną studenci II st. na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy na Sopockiej Szkole Wyższej przejdą pełny cykl kształcenia obejmujący 4 semestry i zakończony egzaminem magisterskim na obu uczelniach. Nauka na SSW odbywać się będzie w postaci miesięcznych, zgrupowanych zjazdów, każdorazowo zakończonych zaliczeniami, jak również poprzez udostępnienie uczestnikom projektu w systemie ILIAS materiałów do samodzielnego opanowania przed sesją, realizację 3 tygodniowej szkoły letniej i organizację 3 miesięcznych praktyk zawodowych w pomorskich firmach BPO/SSC.

Program studiów realizowany na SSW obejmować będzie zajęcia o charakterze praktycznym, obejmujące tematykę finansów i rachunkowości w korporacjach BPO/SSC, lektorat języka polskiego i angielskiego, oraz zajęcia podnoszące kompetencje zagranicznych studentów do podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Realizacja działań projektowych ma na celu:

  • zwiększenie dostępności studiów wyższych w SSW dla 30 studentów rosyjskich uczelni, przez przygotowanie i realizację międzynarodowego programu kształcenia
  • podniesie kompetencji studentów zagranicznych, w celu znalezienia przez nich zatrudnienia w Polsce po uzyskaniu podwójnego dyplomu SSW i rosyjskiej uczelni, w związku z zapotrzebowaniem pomorskich pracodawców sektora BPO/SCC na wykwalifikowanych pracowników znających języki obce (w tym j. rosyjski) i technologie informatyczne

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 896 015.92 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 755 162.22 zł

 

Skip to content