Grant MEiN "Doskonała Nauka" - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Grant MEiN „Doskonała Nauka”

Sprawozdawczość sektora MMP w krajach Europy Śr-Wsch – stan i wyzwania – grant MEiN „Doskonała Nauka”

Międzynarodowa konferencja pt. „Sprawozdawczość sektora mikro- i małych w zakresie sprawozdawczości sektora MMP (MMP) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – stan i wyzwania” pozwoliła na przegląd dotychczasowych badań z zakresu sprawozdawczości sektora MMP prowadzonych przez badaczy z 9 krajów tj Litwy, Łotwy, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Mołdawii, Białorusi, Ukrainy i Polski. Celem dodatkowym spotkania był transfer wiedzy między badaczami z uczelni uczestniczących w projekcie w celu kontynuacji dalszych badań i wypracowania rekomendacji dotyczących sprawozdawczości sektora MMP dla krajów na różnym poziomie transformacji gospodarczej i o różnym poziomie rozwoju. Na miejsce konferencji wybrano Polskę, gdyż z dotychczasowych analiz wynika, że Polska jest wiodącym krajem w tej części Europy w zakresie badań będących przedmiotem konferencji. Większość badań prowadzonych była przez wykładowców wydziału FiR SANS.

Okres realizacji: 2021-09-01 – 2022-12-31

Skip to content