III MISJA UCZELNI - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

III MISJA UCZELNI

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Prowadząc działalność dydaktyczną i naukową w Sopocie oraz Chojnicach wspiera szkoły oraz inne instytucje w regionie. Organizuje różnego rodzaju warsztaty, sympozja, konferencje, wystawy i konkursy dla dzieci młodzieży oraz seniorów

2022 rok

· Organizacja konferencji pt. Dostęp edukacji dla osób z niepełnosprawnościami realizowana we współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Pomorskiego oraz Pomorska Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Młodzieżowych Rad Gmin i Samorządów Szkolnych,

· Wsparcie konferencji „Nie toleruję przemocy” realizowanej przez Fundację Mikroakademia,

· Kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

2021 rok

· warsztaty dla uczniów szkół średnich dopasowane pod zainteresowania i profile klas, które mogą ułatwić późniejszy wybór kierunku studiów, m.in.: Rola grafika w zawodzie architekta – warsztaty praktyczne z programu SketchUp, Jesienne kompozycje z dynią w roli głównej – warsztaty florystyczne

· Współorganizacja VII Pomorskiego Forum Audytu, wraz ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Tematem przewodnim VII Forum było „Pozyskiwanie informacji w audycie.

lata 2019-2020

· Realizacja projektu „Akademia rozwoju”, którego celem było podnoszenie kompetencji kluczowych 250 dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego.

· Zajęcia rozwijające kompetencje i zainteresowania dla seniorów z województwa pomorskiego w ramach Uniwersytetu III Wieku

· Bezpłatne zajęcia dla młodzieży szkolnej z przedsiębiorczości, architektury, ICT oraz projektów społecznych w ramach projektu Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności

lata 2018-2019

· bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży popularyzujące naukę w przystępny sposób w ramach Uniwersytetu Dziecięcego pn. „Chojnicki College Kreatywności i Innowacyjności”. Przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć np. Genetyka dla smyka, Kolorowa chemia, Kariera Młodego Milionera czy Bądź jak Leonardo da Vinci. Dla rodziców przygotowaliśmy natomiast ofertę bezpłatnych warsztatów na temat wspierania rozwoju dziecka i jego potrzeb poznawczych.

· warsztaty dla uczniów szkół podstawowych powiatu chojnickiego z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Finanse osobiste na plus!” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

· seria warsztatów dla szkół średnich dot. zawodu architekta, architekta wnętrz i architekta krajobrazu

· eliminacje turnieju debat odbywające się w ramach projektu „III Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu”, realizowanego przez Fundację Mikroakademia

2017 rok

· projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” finansowany ze środków europejskich. – bezpłatne szkolenia pracowników MSP i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie języków obcych, rachunkowości oraz kadr i płac. Do chwili obecnej z naszych kursów skorzystało już prawie 160 osób.

· wystawa prac studentów Wydziału Architektury, jako zachęta do dyskusji o rozwiązaniach urbanistycznych oraz zagospodarowania terenów zielonych dla Chojnic.

· warsztaty podnoszące kompetencje społeczne dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego w ramach projektu „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu”, realizowanego przez Fundację Mikroakademia

· seria warsztatów dla szkół średnich dot. zawodu architekta, architekta wnętrz i architekta krajobrazu

· warsztaty dla uczniów pod hasłem „alternatywny mebel urbanistyczny” w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych z Przodkowa

· warsztaty logistyczne dla uczniów klas logistycznych z ZSP z Malborka

· prezentacja projektów studentów kierunku Architektura Krajobrazu Sopockiej Szkoły Wyższej w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego na gdańskich Stogach. Projekty były wynikiem zajęć projektowych prowadzonych na kierunku Architektura Krajobrazu. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów partycypacyjnych wspólnie z mieszkańcami Stogów, przy współudziale Rady Dzielnicy Stogi oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Projekt dotyczył rewaloryzacji krajobrazu stogańskich podwórek w zabudowie blokowej. Studenci zaproponowali szereg rozwiązań krajobrazowych i wzorniczych służących polepszeniu funkcjonowania i wizerunku estetycznego podwórek. Ważnym aspektem było również poruszenie i próba rozwiązania kwestii retencjonowania wód opadowych, tzw. SUDS.

2016 rok

· promocja szeroko pojętej edukacji ekonomicznej. Wspólnie z Wydawnictwem LOGI zorganizowano konkurs zagadek logicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

· współorganizacja VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej w Chojnicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

· II Piknik Naukowy w Chojnicach organizowany przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach – atrakcje popularyzujące naukę oraz warsztaty architektoniczne

· warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej i społecznej uczniów wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach, dzięki współpracy w Fundacją Integralia,.

· cykl warsztatów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych „F.E.R. – finanse, ekonomia i rachunkowość dla każdego”. Z zagadnień ekonomicznych przeszkoliliśmy 270 uczniów z Chojnic, Tucholi i Człuchowa.

· warsztaty ekonomiczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości

2015 rok

· Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej w Radzie Programowej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach

2013 rok

· warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu zarządzania czasem pracy wspólnie z Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach,

· seria wykładów otwartych „Architekci na Wyścigach”

· warsztaty architektoniczne na temat terenów postoczniowych w Gdyni

Skip to content