Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności

Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności

POWR.03.01.00-00-T195/18, „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”

Cel:. popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób (126 dziewczynek/84chłopców) w wieku 12-16l. z woj.pomorskiego poprzez ich udz.w programach kształcenia,kt.efekty nauczania są dostosowane do wieku uczest.,opracow.i realiz.przy współpracy z instytcją dział.na brzecz edukacji dzieci i młodzieży, w SSW

Grupa docelowa: I.210 osób(126 dziewczynek/84 chłopców) niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego,w wieku 12-16l uczących sie w szkołach na obsz.woj.pomorskiego

Okres realizacji: 2019-01-01 – 2020-02-29

wartość: 434 743,75 zł

Skip to content