Ogólnopolski konkurs „OTWARTE DRZWI”

Ogólnopolski konkurs „OTWARTE DRZWI”

27 czerwca 2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie,  których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/oraz mailem:  konkurs@pfron.org.p