Płatne staże dla studentów

Płatne staże dla studentów

05 kwietnia 2024

Drodzy Studenci,

Biuro Praktyk SANS zwraca uwagę na możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego w ramach akcji projektu Wakacyjny Staż (https://www.wakacyjnystaz.pl/), koordynowanej przez  Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Od 2 kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestników do projektu. Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka około 200 ofert staży, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 kwietnia 2024r.

Przypominamy, że praktyka zawodowa może być zaliczana na podstawie doświadczenia zawodowego np. w oparciu o staż inny niż organizowany przez SANS.

Lista firm oferujących miejsca stażu znajduje się pod linkiem: https://wakacyjnystaz.pl/lista-ofert.