Projekt „Wakacyjny Staż”

Projekt „Wakacyjny Staż”

05 kwietnia 2023

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Od 3 kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestników do projektu „Wakacyjny Staż”. Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka ponad 200 ofert staży, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia 2023 r.

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc, w okresie od 1 lipca do 30 września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują również gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2400 zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe wynagrodzenie zostało określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Więcej informacji –> Wakacyjny Staż 2023 dla studentów i absolwentów. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (www.gdansk.pl)