Termin rozmowy kwalifikacyjnej!

Termin rozmowy kwalifikacyjnej!

12 lutego 2019

Szanowni Przyszli Studenci SSW!

Uprzejmie informujemy, że wyznaczony został termin rozmowy kwalifikacyjnej na studia
na kierunkach Architektura I stopnia (stacjonarne i stacjonarne-weekendowe)
i Architektura Wnętrz I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2019/2020!

Rozmowy z Komisją Rekrutacyjną odbywać się będą 30 maja.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej proszę pamiętać (jest to niezbędne do podejścia do rozmowy) o przyniesieniu:
– listu motywacyjnego do Dziekana Wydziału Architektury, w którym Kandydat przedstawia wybór uczelni oraz kierunku, swoje zainteresowania, a także ambicje zawodowe,
– nagranym na płytę CD portfolio (z opisem imię, nazwisko, portfolio, kierunek studiów),
– potwierdzeniu dokonania opłaty rekrutacyjnej 150 zł (może być potwierdzenie przelewu lub opłata na miejscu, wyłącznie gotówką).
– portfolio, które Państwo budują. Portfolio powinno składać się z 4 prac: 2 kompozycje kolorowe, 2 kompozycje czarno-białe w formacie powyżej a4 w technice dowolnej. Proszę pamiętać, że można przynieść fakultatywne prace, zawsze będzie to dla Państwa na plus.
To wszystko można przynieść najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do biura rekrutacji (p. 004, na lewo od wejścia uczelni) na pół godziny przed swoją wyznaczoną godziną rozmowy – prosimy o punktualność.

Życzymy owocnego budowania portfolio i do zobaczenia w biurze rekrutacji!