Umowa o współpracy!

Umowa o współpracy!

27 marca 2024
Cieszymy się ogromnie ogłaszając, że nasza uczelnia właśnie podpisała umowę o współpracy z X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej! To dla nas wielki zaszczyt i przywilej móc zostać patronami tak wspaniałej szkoły. 
Ta współpraca oznacza dla naszej uczelni znaczący krok w kierunku wzmacniania więzi z lokalną społecznością oraz zaangażowania w rozwój edukacji na różnych szczeblach.