Warsztaty online

Warsztaty online

16 stycznia 2024
Biuro Karier SANS wraz z Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraca z cyklem warsztatów online w ramach projektu MAK – Międzyuczelnianej Akademii Kompetencji! 
Termin: 17 stycznia 2023, godz. 14.00-15.30

Międzyuczelniana Akademia kompetencji to cykl 6 warsztatów on-line obejmujących dwa bloki tematyczne:

I. Kompetencje dla rynku pracy, październik – listopad i grudzień 2023, styczeń 2024

II. Kompetencje w specjalistycznym środowisku pracy, marzec-maj 2024

Spotkanie 3: Łatwe wejście w standardy organizacji

• Standaryzacja pracy.
• Podstawy 5S.
• Kompleksowy onboarding.
• Kultura organizacji/wartości i misja.
Prowadzący: Sohbi Craft Poland, Sp. z o. o.
Link do rejestracji –KLIK