Zapraszamy na szkolenie dla wykładowców SANS!

Zapraszamy na szkolenie dla wykładowców SANS!

19 czerwca 2023
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych zaprasza wszystkich wykładowców naszej uczelni do udziału w bezpłatnym, ciekawym i rozwijającym kompetencje warsztacie pt. „Siedem zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami”.
W szkoleniu może wziąć udział KAŻDY Wykładowca SANS
 Kiedy?
30 czerwca (zapisy do 29.06 do godz. 9.00)
 Czas trwania:
Od godz. 9.00 do 15.00 z przerwą na poczęstunek
Poprowadzi je zewnętrzna fundacja doświadczona w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami.
Odpowiedzi na ewentualne pytania związane z ww. szkoleniem udziela: agnieszka.kowalik@ssw-sopot.pl z Biura Projektów SANS.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier! Współfinansowanego środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.