„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej” - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”

„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”

Projekt „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej ” realizowany w okresie od 2018-02-01 do 2019-11-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 138 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych w latach 2018-19.

Projekt skierowany jest do studentów 4 ostatnich semestrów (studia I i II stopnia) Wydziału Architektury, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach, którzy pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów oraz wykazują chęć zdobycia nowych umiejętności praktycznych. 3 miesięczne staże zawodowe realizowane będą w okresie wakacyjnym, zgodnie z sylabusami stażu zawodowego i u pracodawców zweryfikowanych przez Beneficjenta projektu.

Realizacja działań projektowych ma na celu:

  • podniesienie kwalifikacji studentów/ek studiów I i II stopnia Sopockiej Szkoły Wyższej;
  • zdobycie nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, zgodnych z potrzebami obecnego rynku pracy;
  • umożliwienie studentom zapoznania się z charakterem i organizacją pracy w przedsiębiorstwie, poznanie wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników i możliwość zaprezentowania im swoich umiejętności;
  • umożliwienie studentom zapoznania się ze specyfiką pracy w branży zgodnej z ich wykształceniem, dzięki czemu są oni bardziej przygotowani do opracowania tematyki i realizacji pracy dyplomowej oraz do poszukiwania pracy po zakończeniu nauki;

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 1 891 281.60 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 593 972.13 zł

Skip to content