Katarzyna Tubielewicz - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Katarzyna Tubielewicz

avatar
prof. SANS, dr Katarzyna Tubielewicz
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała w 2008 roku na Politechnice Gdańskiej za pracę doktorską „Znaczenie portów morskich dla rozwoju regionalnego na przykładzie województwa pomorskiego”. Wykładowca oraz ekspert i konsultant w zakresie doskonalenia działalności organizacyjnej, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz zarządzania projektami. W ramach prowadzonej działalności biznesowej realizuje zadania w ramach projektów, współpracuje m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w ramach projektu ”Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”- członek Kapituły konkursu zawodowego ”Razem do zawodu”. Obszar zainteresowań naukowych wyrażony został w licznych artykułach, w tym: Kompleksowa ocena efektywności ekonomicznej w realizacji projektów , Dylematy współpracy w sieci tymczasowej zorientowanej projektowo, Zaufanie w biznesie i społeczna odpowiedzialność w kształtowaniu logistycznego łańcucha dostaw. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: TNOiK, PTZP.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content