Marta Żurek-Mortka - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Marta Żurek-Mortka

avatar
dr inż. Marta Żurek-Mortka
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Dr inż. Marta Żurek-Mortka jest obecnie młodym pracownikiem naukowym, który pracuje jako starszy specjalista w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu w Grupie Badawczej Systemów Sterowania. Stopień doktora uzyskała w 2020 r. na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. W latach 2019-2020 odbyła studia częściowe i praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrotechniki Uniwersytetu w Ljubljanie w Słowenii. W latach 2011-2015 studiowała logistykę i mechanikę na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT od 2018 roku oraz Polskiego Stowarzyszenia Elektryków od 2019 roku. Jest również członkiem komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych w Polsce i Indiach. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. elektromobilność, energetykę odnawialną, energoelektroniczne przekształtniki elektromobilności i odnawialne źródła energii (OZE), minimalizację zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne, układy konwersji energii cieplnej, technologie wodorowe. Obecnie współpracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem związanym z wykorzystaniem generatorów termoelektrycznych do produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego oraz systemem zamykania obiegu wody w wodorowej instalacji energetycznej. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji w języku angielskim i polskim w czasopismach m.in. Energies, ASTES Journal, elektro.info i Springer, a także współautorką 5 zgłoszeń patentowych, recenzentem czasopism z grupy MDPI (Energies, Applied Sciences), Springer i Elsevier, oraz redaktorem pomocniczym czasopisma Research Innovations and Technology RIT. Aktywnie bierze udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach, głównie organizowanych w Azji.

 

Najważniejsze publikacje:

  1.  J. Szymanski, M. Zurek-Mortka, D. Wojciechowski, N. Poliakov, Unidirectional DC/DC Converter with Voltage Inverter for Fast Charging of Electric Vehicle Batteries, Energies, 13(18), 2020, DOI: 10.3390/en13184791.
  2.  J. Szymanski, M. Zurek-Mortka, D. Acharjee, Unidirectional Voltage Converter for Battery Electric Vehicle Ultrafast Charger, Microsystem Technologies, Springer, 256, 2020, DOI: 10.1007/s00542- 020-05038-7.
  3.  M. Neska, M. Mrozek, M. Żurek-Mortka, A. Majcher, Analysis of the Parameters of the Two-Sections Hot Side Heat Exchanger of the Module with Thermoelectric Generators, Energies, 14, 5169, 2021, https://doi.org/10.3390/en1416516

 

Zgłoszenia patentowe:

  1. Przekształtnik energoelektroniczny z przemianą napięcia przemiennego na regulowane napięcie stałe do szybkiego ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Zgłoszenie patentowe nr P-434784 z dnia 24.07.2020 r. Autorzy: J. Szymański, M. Żurek-Mortka, UTH Radom.
  2. Przekształtnik energoelektroniczny z falownikiem i prostownikiem do szybkiego ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Zgłoszenie patentowe nr P-434786 z dnia 24.07.2020r. Autorzy: J. Szymański, M. Żurek-Mortka, UTH Radom.
  3. Przekształtnik energoelektroniczny z mobilnym zespołem prostowniczym do szybkiego ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Zgłoszenie patentowe nr P-434787 z dnia 24.07.2020r. Autorzy: J. Szymański, M. Żurek-Mortka, UTH Radom.
  4. Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego z wykorzystaniem termoelektrycznych generatorów oraz agregatu adsorpcyjnego. Zgłoszenie patentowe nr P-438226 z dnia 15.06.2021. Autorzy: A. Majcher, M. Żurek-Mortka, M. Neska, M. Mrozek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.
  5. Wireless Firing Weapon System with Safety Precautions for Military Purpose. Indian patent application no 202341015804 of March 9, 2023. Authors: K. Duraipandian, S. Ezra Vethamani, S. Rubin Bose, G. Raghavendra, P. Rahul, M. Zurek-Mortka, M. Sathiyanarayanan.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Grupa Badawcza Systemów Sterowania

Rozwiń
Zwiń
Skip to content