Zbigniew Sobisz - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Zbigniew Sobisz

avatar
dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. SANS
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Tytuł doktora uzyskał w 1997 roku za pracę Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych na tle warunków siedliskowych pól północnej części Pojezierza Krajeńskiego. W 2013 roku stopień doktora habilitowanego uzyskał za monografię Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego. Przedmiotem zainteresowań są przede wszystkim: flora synantropijna Pomorza – szczególnie rośliny inwazyjne oraz flora naczyniowa parków podworskich i cmentarzy. Autor lub współautor 4 książek i 247 publikacji naukowych. Od 2005 roku kurator Herbarium Slupensis SLTC przy Instytucie Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz kierownik Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody. Opiekun Koła Naukowego Botaników, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytutu Kaszubskiego, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Współautor monografii Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego (2005, 2010), Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego (2012), Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty (2019), Wymarłe, ginące i chronione rośliny naczyniowe w zbiorach Herbarium Slupensis z lat 1875-1943 (2022).

Rozwiń
Zwiń
Skip to content