Kadry i płace w praktyce - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Kadry i płace w praktyce

poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot, Chojnice

cel studiów

Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace w praktyce jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw,

a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców.

Uczestnicy studiów zostaną zaznajomieni z tematyką między innymi z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

atuty kierunku

01
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

02
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny gospodarowania zasobami ludzkimi oraz księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, przedsiębiorcy, trenerzy biznesu.

03
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50% zajęć online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – studia podyplomowe kończą się jedną oceną za całość studiów obliczoną jako średnia ważona procentowych ocen ze wszystkich przedmiotów (gdzie wagą jest liczba godzin danego przedmiotu).

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia podyplomowe Kadry i Płace w praktyce skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Kto będzie Cię uczyć?
Specjalista kadr i płac. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Członek Zarządu oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Kadrowo-płacowego przy SKwP.  Doświadczony trener współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi i instytucjami takimi jak INFOR , Centrum Szkoleń VERTE czy Małopolska Izba Doradców Podatkowych. Wykładowca , Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie, Politechniki Gdańskiej,  Uniwersytetu MERITO (dawniej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku). Ratownik KPP i członek Stowarzyszenia na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE w Gdańsku.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Danuta Kosikowska - opiekun merytoryczny
Ekspertka prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Kalina Kaczmarek
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Arkadiusz Szulc
Radca prawny, członek OIRP w Koszalinie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w organach administracji publicznej, sektorze prywatnym, instytucjach świadczących pomoc prawną oraz jednostkach szkoleniowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Trener i konsultant prawny w projektach unijnych oraz ministerialnych (m.in. w obszarze prawa pracy i bezpieczeństwa danych; szkolenia dla przedsiębiorców, służb kadrowych, środowisk pracowniczych).
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Anna Nowaczyk
Jan Richter

Dorota Gołofit
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 5300zł  4800 zł
Płatność za semestr 2 x 2700zł   2450zł
Płatność w 10 ratach 10 x 550zł  500 zł
Płatność w 12 ratach 12 x  460 zł  420 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

zjazdy

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele.

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – studia podyplomowe kończą się jedną oceną za całość studiów obliczoną jako średnia ważona procentowych ocen ze wszystkich przedmiotów (gdzie wagą jest liczba godzin danego przedmiotu).

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRK INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom i suplement studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content